Schiphol.nl   •   Contact

Paul van Joolingen
Voorzitter bewonersvereniging Hoofddorp-Noord

“Schiphol is een goede buur. In 2013 is het Landartpark Buitenschot feestelijk geopend. Een project van de gemeente, provincie en Schiphol. En voor ons, als buren van de luchthaven, een bijzonder project. Bijzonder omdat we samen, met alle partijen, in een langdurige samenwerking hebben gezocht naar een manier om het grondlawaai tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het Landartpark Buitenschot is open; de eerste fase is gerealiseerd. Dit jaar gaan we het vervolg vorm geven. Schiphol is met de aanpak van vermindering van grondgeluid trendsetter; bij mijn weten is nergens ter wereld om deze reden een park aangelegd.”