Schiphol.nl   •   Contact

Home Strategie Veranderende omgeving

Veranderende omgevingSchiphol Group opereert in een omgeving die aan verandering onderhevig is. Dat betekent dat we alert en toekomstgericht moeten inspelen op de kansen en bedreigingen in de luchtvaartsector en daarbuiten.
Concurrentie van andere luchthavens

Voor Schiphol is het essentieel te investeren in voldoende capaciteit en in kwaliteitsbeleving om haar sterke concurrentiepositie te behouden. Dit is noodzakelijk omdat de belangrijkste hubluchthavens in Europa, zoals Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt de laatste jaren fors investeren in capaciteit en kwaliteit. Bovendien heeft de Europese transfermarkt te maken met concurrentie van de luchthavens van Dubai en Istanbul en hun homecarriers. Het antwoord hierop is dat we Schiphol met sectorpartners ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie. Hiermee realiseren we een hoge mate van eensgezindheid over omvangrijke langetermijninvesteringen en een gematigde ontwikkeling van de luchthaventarieven.

Groei luchtverkeer

Nieuwe passagiersstromen, vooral vanuit het Verre Oosten en Zuid-Amerika, zijn in de komende jaren de aanjagers van een sterke groei van het luchtverkeer. In 2017 zullen naar verwachting 1 miljard passagiers per jaar meer met het vliegtuig reizen dan in 2012. Om te profiteren van deze groei-impuls is het cruciaal Amsterdam Airport Schiphol als gateway van en naar Europa te blijven positioneren. Binnen de strategische thema's Top Connectivity, Excellent Visit Value en Competitive Marketplace werkt Schiphol er gericht aan deze onderscheidende positie te behouden en uit te bouwen.

Grotere nieuwe vliegtuigen

De introductie van nieuwe vliegtuigtypes, zoals de Airbus 380 en de Boeing 787, geeft de ontwikkeling van de luchtvaartsector een nieuwe impuls. Schiphol Group ziet zowel kansen als bedreigingen. Een kans is dat het verkeer tussen hubs intensiever kan worden met grotere vliegtuigen en dat het netwerk met langeafstandsbestemmingen kan worden uitgebreid. Daar staat tegenover dat nieuwe vliegtuigtypes grotere afstanden kunnen overbruggen waardoor zij een hub kunnen overslaan. We anticiperen op deze ontwikkeling door het aanpassen van onze infrastructuur met grotere vliegtuigopstelplaatsen. We zorgen ervoor dat we het grotere aantal passagiers per vlucht op een soepele manier kunnen opvangen door onze passagiersprocessen verder te stroomlijnen.

Commercieel aanbod en beleving

De financieel-economische onzekerheid in Europa in de afgelopen jaren heeft geleid tot een relatief laag consumentenvertrouwen. Hoewel de economie uit het dal klimt, zijn vooral Europese reizigers nog terughoudend in hun uitgavenpatroon. Er is wel een groeiende belangstelling voor internationale merken en een grotere behoefte aan een hoog serviceniveau en beleving. Door goed in te spelen op deze trends zorgen wij ervoor dat reizigers Schiphol blijven verkiezen als preferred airport in Europa. Met een verrassend commercieel aanbod bieden wij het hoofd aan de steeds sterkere concurrentie van online retailers.

Strengere security-eisen

De security-eisen voor de beveiliging van luchthavens worden wereldwijd steeds stringenter. Ook Schiphol heeft hiermee te maken. Schiphol wil een efficiënt securityproces combineren met meer comfort voor reizigers. Daarvoor doen wij additionele en grootschalige investeringen zoals in het centrale-securityconcept voor in de gehele terminal. Daarbij is het ons streven de securityprocessen voor de reiziger zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Duurzaamheid wint aan belang

Klimaatverandering en verminderde beschikbaarheid van grondstoffen vormen een bedreiging voor de wereld. Het vinden van oplossingen voor deze mondiale duurzaamheidsvraagstukken krijgt steeds meer aandacht, ook binnen de luchtvaart. Schiphol Group neemt hierin bewust haar verantwoordelijkheid door samen met marktpartijen en stakeholders te zoeken naar innovatieve, vooruitstrevende oplossingen.

Betrokken bij omgeving

Een goed evenwicht tussen de belangen van Mainport Schiphol en die van direct omwonenden is essentieel voor voldoende draagvlak voor onze groeiplannen. Voor de regio rondom onze luchthavens dragen we bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hechten grote waarde aan de dialoog aan de Tafel van Alders en de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van selectieve groei en het nieuwe geluids- en handhavingsstelsel. De in de Luchtvaartnota en aan de Tafel van Alders vastgelegde afspraken vormen het kompas bij de verdere ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Lelystad Airport.