Schiphol.nl   •   Contact

Home Strategie Strategie Strategische doelstellingen 2013-2017

Strategische doelstellingen 2013-2017

Om voldoende voortgang te realiseren en resultaten te kunnen boeken, hebben wij voor elk strategisch thema duidelijke doelstellingen geformuleerd voor de periode 2013 tot en met 2017. In ons planningsproces hebben we per doelstelling Key Performance Indicators benoemd waarmee we sturing geven. Daarnaast stellen we jaarlijks een Tactisch Plan voor drie jaar op dat ook het budget bevat voor het eerstvolgende jaar. In dit plan, dat de realisatie van de strategische doelstellingen voor de lange termijn als uitgangspunt heeft, streven we ernaar minimaal te voldoen aan de rendementseis van de Nederlandse Staat. Die is momenteel voor Schiphol Group vastgesteld op 6,7% (Rendement op eigen vermogen).

Ook stellen we voor elk jaar een managementagenda vast, met concrete acties en aandachtsgebieden. Voor wat betreft het jaar 2014 zijn deze opgenomen in de Managementagenda 2014. De hoogte van de variabele beloning van het management van Schiphol Group is mede afhankelijk van het realiseren van deze managementagenda en de daaraan gekoppelde individuele targets.

Top Connectivity
 1. Faciliteren van de hub met als doel een verdere ontwikkeling van een hoogwaardig, onderscheidend en concurrerend netwerk van intercontinentale en Europese verbindingen.
 2. Verder verbeteren van een uitgebreid, betrouwbaar en toegankelijk landzijdig netwerk van multimodale verbindingen.

Excellent Visit Value
 1. Verder ontwikkelen van het reisgemak voor reizigers.
 2. Realiseren van een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding voor luchtvaartmaatschappijen.
 3. Bieden van hoogwaardige en onderscheidende faciliteiten, die zijn afgestemd op de wensen van de reiziger.

Competitive Marketplace
 1. Zorgdragen voor een attractief ondernemingsklimaat op de luchthaven.
 2. Realiseren van flexibele logistieke oplossingen voor afhandelaren en verladers.
 3. Bieden van een aantrekkelijk en eigentijds portfolio van producten en services.

Sustainable Performance
 1. Zorgdragen voor een bewuste afweging in de verhouding people, planet en profit.
 2. Financieel robuuste en efficiënte bedrijfsvoering garanderen om verdere ontwikkeling van de mainport mogelijk te maken en waarde te genereren voor alle stakeholders.
 3. Voortzetten van de stakeholderdialoog aan de Tafel van Alders en met de partijen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol om draagvlak in onze omgeving te behouden.