Schiphol.nl   •   Contact

Home Strategie Strategie

StrategieOm de preferred airport in Europa te blijven, wil Schiphol Group de luchthaven verder ontwikkelen als hoogwaardige, innovatieve en duurzame hub. Een sterke concurrentiepositie van de Mainport Schiphol staat hierbij voorop. Schiphol is niet enkel een luchthaven met een wereldwijd netwerk maar ook een multimodaal knooppunt en belangrijke motor voor de Nederlandse economie. We zoeken samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

Mainport Schiphol: toonaangevend

We streven ernaar dat Schiphol Europe's Preferred Airport blijft: de luchthaven die reizigers verkiezen boven andere luchthavens voor overstap of vertrek. Essentieel daarvoor is de handhaving en uitbreiding van het kwalitatief hoogwaardige netwerk van verbindingen. Dankzij dit netwerk behoort Schiphol tot de vier belangrijkste knooppunten van Europa.

We ontwikkelen Schiphol verder als mainport, als internationaal en multimodaal knooppunt van stromen mensen, goederen, informatie, kennis en cultuur. Schiphol wil toonaangevend zijn in efficiëntie, innovatie en duurzaamheid. Dit kunnen wij alleen realiseren in een goede relatie met onze stakeholders en een nauwe samenwerking met bestuurders en omwonenden in de regio rond de luchthaven.

Ons onderscheidend vermogen realiseren we onder meer met een scala aan commerciële activiteiten. Schiphol is een AirportCity, een stad op zichzelf. In de terminal bieden we de reizigers een breed, steeds vernieuwend aanbod aan winkels en horeca en andere diensten die het verblijf veraangenamen. Ook voor bedrijven creëren we op het luchthaventerrein een aanbod dat past bij een metropoolregio, met multifunctionele panden en flexibele huurcontracten. Schiphol manifesteert zich met deze faciliteiten als een toplocatie.

Veranderende rol regionale luchthavens

Onderdeel van Schiphol Group zijn de regionale luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hebben een eigen netwerk voor zakelijk verkeer in hun regio en bedienen daarnaast het niet-zakelijke (leisure)segment. Eindhoven Airport en Lelystad Airport krijgen in de toekomst een belangrijke rol in het realiseren van zogeheten selectieve groei. Deze is erop gericht niet-mainportgerelateerde bestemmingen (zoals vakantiebestemmingen) steeds meer vanuit deze regionale luchthavens te bedienen.

Internationale waardecreatie

Voor de versterking van de Mainport Schiphol en het netwerk van bestemmingen zoekt Schiphol Group samenwerking met belangrijke luchthavens in het buitenland. De samenwerking en participatie in de SkyTeam-hubs John F. Kennedy International Airport in New York en Parijs Charles de Gaulle zijn hier belangrijke voorbeelden van. De industriële samenwerking en kruisparticipatie met Aéroports de Paris vormen een uitstekend platform voor het verder ontwikkelen van het hubsysteem en de AirportCity-formule. In onze internationale activiteiten delen we onze kennis en doen we ervaring op met andere businessmodellen en processen. De internationale activiteiten versterken de mainport. Onze buitenlandse participaties dragen aanzienlijk bij aan het resultaat van Schiphol Group.

Strategische thema's

Schiphol Group heeft strategische langetermijnthema’s als leidraad. Ons business model en de strategie zijn toekomstbestendig omdat de aspecten zoals beschreven in 'Veranderende omgeving', onze sterktes en zwaktes en de risico's en kansen hierin verwerkt zijn.

Top Connectivity

Schiphol Group werkt continu aan de verbetering en uitbreiding van haar infrastructuur. Amsterdam Airport Schiphol moet ook in de toekomst het grote netwerk van frequenties en bestemmingen kunnen faciliteren. Het hoogwaardige hubnetwerk, dat met name door homecarrier KLM en SkyTeam-partners wordt aangeboden, maakt van Schiphol een transferhub en is de basis voor de mainport. Met een uitgebreid netwerk kan ook een zekere mate van keuzevrijheid voor reizigers en vrachtvervoerders worden gerealiseerd. Schiphol streeft samen met overheden en openbaarvervoerbedrijven naar verbetering van de bereikbaarheid van de mainport over de weg en per spoor.

Excellent Visit Value

Schiphol Group wil reizigers, luchtvaartmaatschappijen en andere gebruikers van de luchthaven Schiphol een aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige omgeving bieden tegen een concurrerende prijs. Daarmee kan Schiphol Europe’s Preferred Airport blijven en haar concurrentiepositie veiligstellen en verder uitbouwen. We streven naar een voortdurende verbetering van de efficiëntie in onze operatie en de producten en diensten op onze luchthavens, waarbij de wensen van de reiziger centraal staan. Hierbij maken wij een bewuste afweging tussen kosten en kwaliteit.

Competitive Marketplace

De locatie Schiphol is een aantrekkelijke locatie voor werk en vestiging. De AirportCity formule biedt faciliteiten voor winkelen, ontmoeting en ontspanning. Om als vestigingsplaats te kunnen concurreren met andere nationale en internationale locaties, is een aantrekkelijke marktplaats belangrijk. Essentiële elementen daarbij zijn onze retailvisie en vastgoedstrategie. Daarbij willen we Schiphol ook versterken als een distributieknooppunt voor vracht.

Sustainable Performance

De luchthaven Schiphol creëert duurzame waarde voor haar klanten en stakeholders. Een financieel gezonde, robuuste en efficiënte bedrijfsvoering is noodzakelijk voor een toekomstbestendig bedrijf. Schiphol maakt een bewuste afweging tussen people, planet en profit. Hierbij voeren wij een continue dialoog met onze stakeholders waaronder onze directe omgeving. Schiphol neemt haar verantwoordelijkheid voor vijf maatschappelijke thema's in het bijzonder: duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit, klimaatvriendelijke luchtvaart, grondstofschaarste, en geluid en omgeving.