Schiphol.nl   •   Contact

Home Strategie Managementagenda 2014

Managementagenda 2014


Voor 2014 heeft de directie tien managementdoelstellingen bepaald. Deze doelstellingen zijn direct gekoppeld aan het vijfjaren Strategic Plan 2013-2017 dat in 2012 is opgesteld.

De Managementagenda 2014 kenmerkt zich door een focus op de ontwikkeling van de mainport, de uitvoering van het Masterplan en een verdere verbetering van de relatie met stakeholders. Verder zal er veel aandacht worden besteed aan het minimaliseren van operationele verstoringen bij de uitvoering van grote investeringsprojecten en aan Corporate Responsibility. Binnen de eigen organisatie zal de focus liggen op slimmer werken en verder verbeteren van de efficiency. We gaan meer sturen op total cost of ownership, optimalisatie van het asset management en een verbetering van het contractmanagement binnen de groep.

Managementagenda 2014

Top Connectivity

Excellent
Visit Value

Competitive Marketplace

Sustainable Performance

Bevorderen van de ontwikkeling van de mainport, onder meer door te blijven sturen op concurrerende tarieven

Verdere uitvoering Masterplan inclusief ontwikkeling A-gebied

Continueren intensieve relatie met stakeholders

Realiseren van grote investeringsprojecten met zo min mogelijk operationele verstoring en met specifieke aandacht voor Corporate Responsibility

Zorgdragen voor voldoende liquiditeit en toegang tot financiering

Versterken van internationale activiteiten en positie

Realiseren Corporate Responsibility ambities

Succesvolle verdere uitvoering Retail Vision 2020 en verbeteren marktpositie van Real Estate door "Creating Preferred Locations" strategie

Focus op een ‘lean’ organisatie en verder verbeteren efficiency

Realiseren van de compliance-ambities