Schiphol.nl   •   Contact

Home Strategie Bericht van de CEO

Bericht van de CEO


Schiphol Group kijkt terug op een goed jaar. Samen met onze business partners hebben we in 2013 letterlijk en figuurlijk het fundament geslagen voor verdere groei en versterking van de Mainport Schiphol. Er ligt een breed gedragen visie over de noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van de voorzieningen en de capaciteit van onze infrastructuur. En we zijn daadwerkelijk gestart met een grootschalige verbouwing en vernieuwing die moet leiden tot meer comfort en gemak voor de reizigers, efficiëntere processen voor de luchtvaartmaatschappijen en behoud van de concurrentiepositie van Schiphol.

Positieve resultaten

De resultaten over 2013 laten een positief beeld zien. Ondanks de economische tegenwind, bereikte het aantal reizigers dat we op Schiphol mochten verwelkomen een recordhoogte van 52,6 miljoen, een stijging van 3%. Wat betreft klanttevredenheid scoort Schiphol ook uitstekend. In 2013 is Schiphol door SKYTRAX weer uitgeroepen tot de beste luchthaven van Europa en nummer drie in de wereld. Vanaf augustus zagen we op Schiphol de markt voor luchtvracht aantrekken. Het vrachtvolume nam daardoor over heel 2013 met 3,2% toe, tot in totaal ruim 1,5 miljoen ton. Verheugd zijn we met de stijging van het aantal directe bestemmingen van 317 naar 323. Onze connectiviteit blijft van topniveau, ook kwalitatief. Al deze mooie resultaten zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van alle businesspartners op Mainport Schiphol. We zijn hen alle zeer erkentelijk voor de constructieve en plezierige samenwerking, maar zij zullen het me niet kwalijk nemen dat ik op deze plaats de medewerkers van Schiphol Group speciaal bedank voor hun inzet in 2013. Hun professionaliteit, tomeloze energie en passie voor de luchthaven blijft inspirerend.

Anticiperen en investeren

Er is veel bereikt, maar tevreden achterover leunen is er niet bij. De luchtvaartsector is een harde wereld. Een wereld waar de marges smal zijn, de internationale concurrentie hevig is en de eisen alsmaar hoger worden. Bovendien zal, dankzij de economische groei in opkomende landen, het aantal mensen dat per vliegtuig wil reizen aanzienlijk stijgen. Om in die wereld je concurrentiepositie te versterken  en de reizigers en luchtvaartmaatschappijen een topproduct te kunnen blijven bieden, komt het aan op twee zaken: anticiperen en investeren. En dat is precies wat we bij Schiphol doen en zullen blijven doen. Bewegen, vernieuwen en innoveren zit in ons DNA en de ambitie om wereldspeler te zijn is voor ons een natuurlijke drive. Daarom zetten wij zo in op innovatie en duurzaamheid en richten wij onze blik op de lange termijn. De bouwactiviteiten die we in 2013 zijn gestart onder de noemer ‘Schiphol verbouwt, vernieuwt, verbindt’, zijn een voorbeeld van hoe anticiperen en investeren op de luchthaven concreet vorm krijgt. Tot en met 2016 investeert Schiphol Group gemiddeld 1,5 miljoen euro per dag in Amsterdam Airport Schiphol. Tegelijkertijd lukt het ons de kosten concurrerend te houden. De beperkte tariefsverhoging van 0,4% die we per april 2014 doorvoeren, maakt dat we ook op dat vlak toonaangevend zijn in Europa.

Schiphol verbouwt, vernieuwt, verbindt

Schiphol verbouwt, vernieuwt en verbindt is niet voor niets het centrale thema in dit jaarverslag. Het legt de basis voor toekomstig succes. In de zomer hebben we de eerste paal geslagen voor een meerjarige aanpassing van onze infrastructuur. Drie jaar lang wordt de terminal ingrijpend aangepast en verbeterd. De eerste stap is het centraliseren van de security voor de hele luchthaven, zodat het reizigersproces snel en soepel kan verlopen. Daarnaast breiden we de capaciteit van de terminal en pieren uit en vernieuwen we de lounges. In 2014 ronden we bovendien de plannen af voor de bouw van de A-pier. Gedurende alle bouwactiviteiten, blijft Schiphol ‘gewoon’ in bedrijf. Sterker nog: we willen ook in deze periode Europe’s Preferred Airport blijven en ieder jaar meer reizigers verwelkomen. Samen met onze homecarrier KLM en alle andere businesspartners werken we dag en nacht aan een vitale Mainport Schiphol. Samen maken we van Schiphol een toonaangevende luchthaven met een uitgebreid netwerk van verbindingen, uitstekende faciliteiten in een sterke economische regio met een goede bereikbaarheid en een prettige leefomgeving. Schiphol hecht grote waarde aan haar omgeving en is daarom voortdurend in gesprek met omwonenden en de regio. Werkbaar en leefbaar proberen we te verenigen. Eén van de uitvloeisels van het overleg aan de Tafel van Alders is het akkoord dat in oktober 2013 is bereikt over een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol. Door ook op deze wijze te anticiperen en investeren, faciliteren we toekomstige kansen voor de 500 bedrijven en 65.000 Schipholwerkers op deze locatie.

Internationale activiteiten

Het versterken van de Mainport doen we ook door activiteiten te ontplooien buiten de Nederlandse landsgrenzen. Onze internationale activiteiten dragen bovendien voor een substantieel deel bij aan het resultaat van Schiphol Group. Op JFK airport in New York hebben we in 2013 de uitbreiding van Terminal 4 officieel in gebruik genomen en de volgende uitbreiding is inmiddels gestart. Uit strategische overwegingen waren we ook geïnteresseerd in de luchthaven van Rio de Janeiro. Helaas is het ons consortium in 2013 niet gelukt om Galeão International Airport te gaan exploiteren. Dit betreuren we, want dit zou een goede langetermijninvestering zijn geweest in één van de belangrijkste wereldwijde groeimarkten. Schiphol Group zal de ogen openhouden en blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden die de concurrentiepositie van Schiphol verstevigen.

Luchtvaartproduct van wereldklasse

Onze missie blijft het verbinden van Nederland met alle belangrijke economische, politieke en culturele centra in de wereld. We verbouwen en vernieuwen, zodat reizigers de voorkeur blijven geven aan Amsterdam Airport Schiphol als plek voor vertrek of overstap. We willen een rol van betekenis blijven spelen in de internationale luchtvaartsector. Daarom hechten we aan goede samenwerkingsrelaties met alle partners waarmee we samen een luchtvaartproduct van wereldklasse mogelijk maken. En daarom blijven we anticiperen en investeren!

Jos Nijhuis

President-directeur & CEO Schiphol Group