Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Top Connectivity Verkeer en vervoer Vrachtvervoer

Economisch herstel stimuleert vrachtvervoer

Het mondiale vrachtvervoer vertoonde in de loop van 2013 weer tekenen van herstel, wat ook zichtbaar werd op Schiphol. Met name vanaf augustus zat het vrachtvervoer weer in de lift. Het vrachtvolume nam toe met 3,2% (-2,6% in 2012) en kwam uit op een totaalvolume van 1,5 miljoen ton.

Het vervoer met full freighters, toestellen met uitsluitend vracht, nam toe met 5,9% (-0,9% in 2012), van 874.700 ton in 2012 naar 926.000 ton in 2013. De vracht in toestellen die zowel passagiers als vracht vervoeren, kromp in 2013 met 0,6% (-5,1% in 2012), van 608.800 ton naar 605.000 ton.

Ontwikkelingen per continent

Het vrachtvervoer van en naar Azië steeg in absolute zin het hardst, van 561.000 ton naar 601.000 ton. Dat is een plus van 7,2%, tegen een daling van 7,9% in 2012. De stijging is onder andere toe te schrijven aan de groeiende vraag vanuit Europa naar Aziatische goederen. Van en naar Noord-Amerika, de tweede grootste regio voor vracht, slonk het volume met 2,4%, van 261.000 ton naar 255.000 ton. De krimp is daarmee wel aanmerkelijk kleiner dan in 2012 (-7,9%). Ook het vrachtvervoer van en naar Midden- en Zuid-Amerika is afgenomen. Het volume daalde met 1,4% naar 171.000 ton. Het vrachtvolume van en naar Afrika liep terug met 4,7% naar 169.000 ton. Van en naar het Midden-Oosten steeg het vrachtvervoer relatief het hardst met 15,1% (+26.000 ton). Binnen Europa daalde het vrachtvervoer met 1,1% naar 137.000 ton.


Nieuwe cargocarriers en vrachtbestemmingen

Het aantal unieke full freighter-bestemmingen, waarop uitsluitend vracht wordt vervoerd, steeg met twee, van 24 naar 26. Nieuwe full freighter-bestemmingen in 2013 zijn Zaragoza (Spanje) en Caracas (Venezuela).

Van de 99 airlines die lijndiensten onderhouden op Schiphol, zijn er 19 die zich enkel op het vrachtvervoer toeleggen. Daarnaast zijn er acht airlines die zowel met een full freighter als met passagiers toestellen actief zijn op Schiphol. Nieuwkomer in 2013 is full freighter-airline Yangtze River Express uit China.