Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Top Connectivity Regionale luchthavens en internationale activiteiten

Regionale luchthavens en internationale activiteiten

Regionale luchthavens

Onze regionale luchthavens ontwikkelden zich positief. Het aantal passagiers op Eindhoven Airport steeg met 14% van 3,0 miljoen in 2013 naar 3,4 miljoen in 2013. Het aantal bestemmingen vanaf Eindhoven Airport steeg van 45 naar 53. Ook Rotterdam The Hague Airport vertoonde groei in het aantal passagiers: van 1,3 miljoen naar 1,6 miljoen; het aantal bestemmingen bleef gelijk met 40.

De afspraken die zijn gemaakt aan de Tafel van Alders over de groei van de Mainport Schiphol hebben invloed op de ontwikkeling van Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Deze luchthavens gaan een deel van het vliegverkeer opvangen dat niet-mainportgebonden is.

In juni is op Eindhoven Airport de uitbreiding van het terminalgebouw in gebruik genomen en is het nieuwe airporthotel opgeleverd. Daarnaast is zowel transavia.com als Ryanair een base begonnen op Eindhoven Airport, respectievelijk met drie vliegtuigen en met één vliegtuig.

Op Lelystad Airport zijn we in 2013 begonnen met een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van deze luchthaven in samenhang met de groei van de Mainport Schiphol. Om in de toekomst commercieel vliegverkeer te kunnen accommoderen, moet de landingsbaan worden verlengd, luchtverkeersleiding aanwezig zijn en vliegroutes worden vastgesteld. In 2013 is hiertoe een MER-procedure gestart die naar verwachting in 2014 zal worden afgerond. In 2014 wordt ook de business case gepresenteerd.

Rotterdam The Hague Airport ontwikkelt zich meer en meer als zakelijke luchthaven met een verbinding naar verschillende industriële centra in Europa.

Internationale activiteiten

Onze internationale focus is vooral gericht op het versterken van de Mainport Schiphol en Schiphol Group als onderneming. Door onze internationale activiteiten kunnen we ook kennis delen en doen we ervaring op met andere businessmodellen, processen en omstandigheden. Onze internationale participaties dragen in belangrijke mate bij aan het resultaat van Schiphol Group.

Aéroports de Paris

In 2013 bereikte Aéroports de Paris (ADP) een belangrijke mijlpaal door voor het eerst in haar bestaan meer dan 90 miljoen passagiers te vervoeren via de luchthavens Parijs Charles de Gaulle en Parijs Orly. De Parijse luchthavens hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in uitbreiding van capaciteit en verbetering van kwaliteit. Hierdoor zijn de kwaliteitsperceptie en de commerciële resultaten, onder andere uit de duty-freewinkels, verder verbeterd. Mede dankzij haar internationale activiteiten laat ADP een robuuste groei zien in verkeersvolume en omzet. Schiphol heeft een belang van 8% in ADP, waardoor de resultaten van deze partner in belangrijke mate bijdragen aan het resultaat van Schiphol.

In de HubLink-samenwerking tussen Schiphol Group en ADP is vooral ingezet op gezamenlijke inkoop en innovatie. Schiphol en de Parijse luchthavens hebben gezamenlijk een contract afgesloten voor de aanschaf van bebording in het landingsterrein en roltrappen en -paden. Op het gebied van innovatie ontwikkelen wij samen pilots om de informatievoorziening aan passagiers te verbeteren en de betalingssystemen te vernieuwen. Daarnaast maken we op veel gebieden en allerlei niveaus gebruik van elkaars kennis. Zo is in een consortium met twee Braziliaanse partners nauw samengewerkt aan het bod op de internationale luchthaven van Rio de Janeiro.

Terminal 4 op JFK International Airport

De uitbreiding van Terminal 4 op John F. Kennedy International Airport in New York, die we samen met Delta Air Lines hebben gerealiseerd, is afgerond. Op 24 mei 2013 zijn negen nieuwe internationale gates en extra faciliteiten voor bagage, douane en grensbewaking in gebruik genomen. De uitbreiding heeft direct resultaat: het aantal reizigers via Terminal 4 is in 2013 gestegen met 36,1%. Tevens zijn in 2013 de voorbereidingen begonnen voor de bouw van nieuwe gates voor het afhandelen van binnenlandse vluchten.

Brisbane Airport

Brisbane Airport, waarin Schiphol Group een 18,7%-belang heeft, zet de ontwikkeling tot AirportCity door en kon in 2013 weer meer passagiers verwelkomen (+1,4%). Brisbane Airport heeft dit jaar besloten te starten met de aanleg van een nieuwe parallelle start- en landingsbaan. Er kan nu worden begonnen met het baggeren en droogleggen van de locatie waar de baan komt te liggen. Brisbane Airport heeft in 2013 wederom goede resultaten geboekt, waardoor deze participatie ook substantieel bijdraagt aan Schiphol Group's resultaat.

Incheon

In de samenwerking met Incheon Airport ligt het accent op kennisuitwisseling op het gebied van bagagesystemen, digitale vrachtstromen en de wensen van Aziatische klanten. Een aantal medewerkers nam deel aan een uitwisseling en heeft gewerkt bij de partnerluchthaven. Incheon Airport blijft zich sterk ontwikkelen met een forse groei in het aantal passagiers. De luchthaven is in de afgelopen jaren herhaaldelijk gekozen tot beste van de wereld.