Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Top Connectivity Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Top Connectivity omvat, naast een optimale bereikbaarheid via de lucht, ook de bereikbaarheid aan landzijde. De bereikbaarheid van de luchthaven is voor de reiziger, na het netwerk van bestemmingen en frequenties en de prijs van het ticket, het belangrijkste criterium om voor een luchthaven te kiezen. Ook voor bedrijven, leveranciers en werknemers is bereikbaarheid cruciaal. Een van onze langetermijndoelstellingen is daarom het verder verbeteren van een uitgebreid, betrouwbaar en toegankelijk landzijdig netwerk van multimodale verbindingen. Deze maken van de luchthaven een aantrekkelijke werk- en vestigingslocatie. In 2013 zijn we hieraan blijven bouwen. In 2012 stonden we op de zesde plaats in de toonaangevende Airport Service Quality benchmark van ACI Europe. In de tussenstand van medio 2013 zijn we gestegen naar de derde plaats.

Wegverkeer

Rond Schiphol is een aantal verbeteringen voor het wegverkeer gerealiseerd. Bij Schiphol-Oost is de vernieuwde Fokkerweg opgeleverd met een directe aansluiting op de A9. De bereikbaarheid van Schiphol-Oost, Schiphol-Zuidoost en Schiphol Rijk is verbeterd doordat ten zuiden van Schiphol de verplaatsing van de N201 met aansluitingen op de A4 is gerealiseerd.

Ten oosten van Schiphol zijn de werkzaamheden aan de A1 en A6 begonnen. Het doel hiervan is de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbeteren. Eind november is begonnen met de omlegging van de A9 langs Badhoevedorp. Vanaf 2018 loopt de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp niet langer meer dwars door Badhoevedorp maar ten zuiden ervan. Hierdoor verbeteren de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp evenals de doorstroming op de A9. De nieuwe A9 is ontwikkeld met en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol. De bijdrage van Schiphol bedraagt 30 miljoen euro.

De bereikbaarheid van Schiphol vanuit het noorden is verbeterd doordat in 2013 de aansluiting van de A5 direct na de Coentunnel is geopend. Verkeer richting en vanuit Den Haag rijdt niet meer via de A4 en daarmee langs Schiphol. Er zijn nog wel knelpunten bij de A7 en de A8, veroorzaakt door het onderhoud aan de Coentunnel. Als het onderhoud aan de Coentunnel gereed is, dan zal ook de bereikbaarheid vanuit het noorden veel beter moeten zijn.

Vervoerskeuze reizigers (in %)

2013

2012

Openbaar vervoer

39,2

38,2

Weggebracht per auto

26,6

28,0

Auto geparkeerd

13,0

13,1

Taxi

10,0

9,9

Collectief vervoer

7,9

7,7

Overig

3,3

3,1

Openbaar vervoer

In 2013 is het aantal directe internationale treinverbindingen afgenomen. Met het uit bedrijf nemen van de Fyra rijdt alleen nog de Thalys naar Brussel en Parijs. Ook de directe verbinding met Berlijn is weggevallen door het besluit van NS om Amsterdam CS als eindstation te gebruiken.

We zijn een samenwerkingsprogramma begonnen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS om de bereikbaarheid van Schiphol met het openbaar vervoer te verbeteren. Er zijn regelmatig verstoringen geweest in het treinverkeer op en rond Schiphol. ProRail heeft inmiddels samen met NS maatregelen genomen om het aantal (onterechte) brandmeldingen te verminderen; zo wordt de Schipholtunnel vaker geveegd en zijn de rij-instructies voor machinisten aangepast. Ondanks deze maatregelen komen verstoringen toch nog regelmatig voor, waardoor hinder voor treinreizigers ontstaat. Daarnaast wordt het nachtnet sinds december 2013 ernstig verstoord door onderhoudswerkzaamheden. Gemiddeld drie nachten per week wordt de dienst tussen Amsterdam en Schiphol uitgevoerd met bussen in plaats van met treinen.

De invoering van de OV-Chipkaart is in 2013 afgerond. Het station Schiphol heeft nu aanzienlijk meer in- en uitcheckpaaltjes. Na de uitbreiding van het aantal treinkaartjesautomaten in 2012 is in 2013 de software verbeterd. Er zijn nu meer succesvolle transacties bij de automaten waardoor minder mensen kaartjes kopen bij de loketten. De tevredenheid van de reizigers over de mogelijkheden tot kaartaankoop is met 7% toegenomen.

Begonnen is met de bouw van het OV-knooppunt Schiphol-Noord. Dit knooppunt zal bestaan uit een (snel)busstation en infrastructuur voor het bijbehorende wegennet, wat het hoogwaardig OV-netwerk op Schiphol zal versterken.

De tevredenheid van reizigers over het aantal treinverbindingen met Schiphol is met 89% nagenoeg gelijk gebleven (2012: 88%). Ook zijn treinreizigers nog steeds positief (88%) over het op tijd voor de vlucht aankomen op Schiphol (2012: 87%). Het gebruik van de lijnbus is toegenomen. Deze stijgende trend is al een aantal jaren zichtbaar en is toe te rekenen aan het succes van meer R-Net snelbussen, en toenemend gebruik van een directe buslijn naar het centrum van Amsterdam.

Vervoerskeuze

We stimuleren reizigers gebruik te maken van het openbaar vervoer en het eigen vervoer; we ontmoedigen het wegbrengen en ophalen van reizigers met de auto. We moedigen ook Schipholwerkers aan het openbaar vervoer te gebruiken. Door het nieuwe werken wordt minder gereisd; steeds meer medewerkers werken één of enkele dagen per week vanuit huis.

Het aandeel reizigers dat per openbaar vervoer naar Schiphol komt, is in 2013 iets gestegen; ruim 39% van de passagiers reisde naar Schiphol per trein of bus.