Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Top Connectivity

Top ConnectivitySchiphol Group streeft ernaar Amsterdam Airport Schiphol voortdurend te verbeteren als multimodaal transportknooppunt. Samen met KLM en andere airlines werken wij aan een verdere versteviging van het wereldwijde netwerk van verbindingen. Wat betreft bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer is Schiphol een van de beste luchthavens in Europa; samen met de regio werken we aan een verdere verbetering van de infrastructuur.

Shared Vision: Essentiële elementen van de mainport

De discussies rondom de commissie Shared Vision over de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven laten zien dat er in goed overleg door alle betrokken partijen de noodzakelijke stappen kunnen worden gezet om de mainport te versterken.

Schiphol heeft in de notitie Essentiële elementen van de mainport het gezamenlijke belang van luchthaven en hubcarrier vastgesteld. Optimale samenwerking tussen deze partijen, Luchtverkeersleiding Nederland en het Rijk is essentieel voor het succes van de mainport en de Nederlandse economie.

In deze notitie wordt bevestigd dat de mainport is opgebouwd uit een drietal onderling samenhangende elementen:

  1. Een sterk KLM/SkyTeam-netwerk als driver voor de mainport.
  2. Een concurrerende luchthaven, met Schiphol als 'attractive & efficient hub airport' voor passagiers en vracht en daarnaast Schiphol als luchthaven voor vertrek of aankomst en multimodaal transportknooppunt.
  3. Een concurrerende regio, die aantrekkelijk is voor wonen, werken en toerisme in een internationaal businessklimaat om Nederland als vestigingsplaats concurrerend te laten zijn.

Het instellen van de commissie Shared Vision heeft geleid tot een constructieve dialoog die de continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van Schiphol zal bevorden als vitale schakel in de Nederlandse economie.