Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Zoals ook beschreven in Geluid en omgeving, tonen we via diverse initiatieven onze verbondenheid met de samenleving om ons heen. We dragen cultuur een warm hart toe. Al tien jaar hebben we een dependance van het Rijksmuseum in onze terminal. We steunen reeds vijftien jaar het BosTheater (het zomertoneel in het Amsterdamse Bos) en we sponsoren het jaarlijkse Prinsengrachtconcert.

Schipholfonds

Het Schipholfonds, dat in 1994 is opgericht om de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen, legt sinds 2012 de nadruk op het aanmoedigen van fysiek bewegen. Verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in de omgeving van Schiphol fysiek bewegen stimuleren, kunnen een aanvraag indienen voor een donatie.

In 2013 is de website van het Schipholfonds vernieuwd. Op de site zijn ook foto's en filmpjes te zien van SchipholTV van uitreikingen en van verenigingen die een donatie hebben gekregen. Sinds 2013 is het Schipholfonds ook actief op Twitter: @schipholfonds.

Het Schipholfonds geeft twee soorten donaties. De algemene donaties voor bijvoorbeeld sport- en spelmaterialen hebben een maximum van 15.000 euro per aanvraag. Daarnaast geeft het Schipholfonds grote donaties tot 100.000 euro per aanvraag. Bij grote donaties streeft het Schipholfonds ernaar om een project, activiteit of roerende zaak op het gebied van fysiek bewegen zo compleet mogelijk te realiseren. Het Schipholfonds vindt het belangrijk initiatieven op het gebied van bewegen voor mindervaliden te ondersteunen en dat wanneer mogelijk duurzame materialen worden gebruikt. Het streven is minimaal twee bijzondere aanvragen per jaar te honoreren.

Donaties

In 2013 hebben 61 organisaties een donatie gekregen met een totaalbedrag van 448.823 euro. In 2012 was dit nog 326.100 euro voor 46 organisaties. In 2013 werden zes grote donaties gegeven; aan de Koningsspelen in de gemeente Haarlemmermeer, SV DIOS uit Nieuw Vennep, Tennisvereniging Assendelft, voetbalvereniging FC Aalsmeer, Lawn Tennis Vereniging Zevenhoven en voetbalvereniging FC Altior in Langeraar.

De donaties die het Schipholfonds in 2013 heeft gegeven betroffen een grote verscheidenheid aan sportieve activiteiten. De grootste projecten zijn gerealiseerd bij voetbalvereniging DIOS, die een donatie van 55.761 euro ontving voor de aanleg van een jeugdoefenveld, dat wordt gebruikt voor de jongste spelers. DIOS kon hiermee tevens beginnen met G-voetbal, voor mindervaliden; SV DIOS verwacht in 2014 zelfs drie G-elftallen te hebben. Tennisvereniging Assendelft kon met een donatie van 34.140 euro twee nieuwe velden voorzien van ledverlichting.

UNICEF

Schiphol Group gaat steeds voor een periode van drie jaar een samenwerking aan met een goed doel. In 2012 is UNICEF onze partner geworden. Samen zetten wij ons in voor de positie van kinderen in de wereld. UNICEF is actief in 190 landen. Deze zomer hebben wij een UNICEF actie georganiseerd bij lang parkeren en in de terminal waarbij Schiphol Group zich samen met onze retail-business partners hebben ingezet om zoveel mogelijk malarianetten voor Burundi te kunnen realiseren. ’Wij Gaan Voor 0' uitingen zijn het hele jaar prominent aanwezig geweest in de terminal en op Schiphol Plaza. Alle onverkochte reclame uitingen stellen we belangeloos beschikbaar voor UNICEF. Ook heeft UNICEF zelf in november een ledenwerfactie op Schiphol Plaza gevoerd voor hun actie Hero for Zero.

De opbrengst uit de collectezuilen was in 2013 ongeveer 150.000 euro. Binnen onze organisatie is een netwerk van een aantal enthousiaste ambassadeurs, die het verhaal van UNICEF doorvertellen aan hun collega's. Zij en veel andere medewerkers organiseren kleine en grote acties waarmee geld wordt opgehaald voor een goede gezondheidszorg voor kinderen in Burundi. In 2013 leverden deze acties samen met de retail actie in de terminal en de parkeeractie 43.673 euro op. Medewerkers van de afdeling ICT zorgen ervoor dat oude schermen en computers worden afgevoerd en verkocht of duurzaam ontmanteld door de stichting IT donations. Dit bracht 16.227 euro op.

Schiphol Group heeft in 2013 ongeveer 210.000 euro opgehaald. Dat bedrag zet UNICEF bijvoorbeeld in voor de verbetering van de gezondheid van kinderen in Burundi, onder andere door het verstrekken van malarianetten, voeding voor ondervoede baby’s en vaccinaties. Een malarianet kost bijvoorbeeld drie euro en de twee vaccins die nodig zijn tegen mazelen kosten 0,35 euro. UNICEF doet meer met de bijdrage, zoals het trainen van gezondheidswerkers.