Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Excellent Visit Value Tijdens de verbouwing

Tijdens de verbouwing

Overlast beperken

De komende jaren staat Schiphol voor een extra uitdaging: we willen dat de reizigers, bezoekers en andere gebruikers van Schiphol zo min mogelijk hinder ondervinden van de ingrijpende verbouwingsoperatie. Daarvoor moeten we de werkzaamheden zo efficient mogelijk laten plaatsvinden en de effecten nauwlettend volgen. Waar nodig nemen wij aanvullende maatregelen om de overlast te beperken.

In het hart van het passagiersproces, in Vertrekhal 1, is begonnen met de uitbreiding en vernieuwing van het securityfilter. Om dit moge­lijk te maken moet eerst Lounge 1 deels worden verbouwd.

De bouwactiviteiten veroorzaken de komende jaren tijdelijke uitval van gates en vliegtuigopstelplaatsen. Daarnaast zal de verwachte groei in het vliegverkeer juist méér afhandelingscapaciteit gaan vragen, waardoor de druk op bestaande vliegtuigopstelplaatsen toeneemt. We zullen vaker open platforms nodig hebben voor vliegtuigparkeerplaatsen zonder aansluiting aan een pier of gate.

In 2014 zal in het noordwestgebied (ten oosten van de Zwanenburgbaan) een relatief eenvoudig platformgebied worden ingericht voor vijf wide-body vliegtuigen. Dit platform zal alleen dienen als parkeerplaats voor vliegtuigen. Hiermee kunnen we eenzelfde aantal vliegtuigopstelplaatsen in het centrumgebied benutten voor afhandeling. In een latere fase kan het nieuwe platform worden uitgebreid met de-icing faciliteiten.