Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Excellent Visit Value Reiscomfort

Reiscomfort

Ons doel is om reizigers een prettig en comfortabel verblijf op Schiphol te bieden. Voor luchtvaartmaatschappijen werken we aan soepele passagiersprocessen. Het uitgangspunt is dat reizigers ons blijven verkiezen als voorkeursluchthaven voor vertrek en overstap.

Ultramodern bagagesysteem

Een van de onderdelen die het reizen per vliegtuig comfortabel maken, is een soepele afhandeling van bagage. Schiphol loopt voorop met het ultramoderne bagagesysteem 70MB, dat in 2013 volledig in gebruik is genomen. Schiphol heeft dit programma in nauwe samenwerking met KLM geïnitieerd en uitgevoerd. De investering hiervoor bedroeg ongeveer 800 miljoen euro. De efficiency van de bagage afhandeling is aanzienlijk vooruitgegaan en draagt positief bij aan de arbeidsomstandigheden. Het 70MB-programma verbetert de service aan de reiziger: de IR-rate (het percentage koffers dat niet gelijktijdig met de passagier op zijn bestemming is aangekomen) is hiermee de laatste jaren omlaag gegaan.

Het percentage vertraagde koffers zou ook in 2013 verder zijn gedaald als we de storing in het systeem op 3 mei niet meerekenen. Na nachtelijke testwerkzaamheden faalde op deze dag de automatische routering van de bagage. Het herstel vergde enige tijd. Veel passagiers hebben hier tot onze spijt last van gehad. Ook voor de betrokken airlines was dit een bijzonder vervelende situatie. Uiteraard hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om dergelijke verstoringen en overlast voor passagiers en airlines in de toekomst te voorkomen. De IR rate voor 2013 is ten opzichte van 2012 licht gestegen van 1,5% naar 1,7%. Dit cijfer betekent dat 17 koffers op 1.000 vertrekkende passagiers niet gelijktijdig aankwamen en moesten worden nagezonden.

Grenspassage vergemakkelijken
No-Q

Het gebruik van de automatische grenspassage No-Q, die in 2012 in samenwerking met de overheid op Schiphol is ingevoerd, is in 2013 gestaag gegroeid. Dit jaar maakten meer dan een miljoen reizigers gebruik van het systeem waarbij de controle van het paspoort volledig automatisch gaat, door onder meer gezichtsherkenning. Dankzij No-Q wordt de doorstroomsnelheid bij de paspoortcontrole vergroot. Naar verwachting zal het gebruik van deze innovatieve grenspassage in de komende jaren verder stijgen.

Liquids, Aerosols and gels

Op 31 januari 2014 wordt nieuwe EU-regelgeving met betrekking tot vloeistoffen van kracht, waarbij overstappende passagiers artikelen met vloeistoffen, die ze op de luchthaven van vertrek hebben gekocht, weer mee mogen nemen op hun vervolgvlucht vanaf Schiphol, mits ze deze laten controleren op Schiphol. We hebben verschillende centrale controlepunten in de terminal ingericht waar de passagiers deze vloeistoffen kunnen laten controleren.

Piekcapaciteit optimaal benutten

Amsterdam Airport Schiphol heeft een grote capaciteit door haar stelsel van start- en landingsbanen. De terminal is zo ontworpen dat deze op piekmomenten genoeg ruimte biedt aan grote aantallen reizigers en voldoende verwerkingscapaciteit heeft voor hun bagage. Dit zijn de momenten waarop de intercontinentale vluchten binnenkomen en reizigers overstappen. Vooral in de vroege ochtend en aan het eind van de middag is het spitsuur op Schiphol en gaan we slim om met de beschikbare ruimte voor grenspassage. Voorzieningen die het passagiersproces versnellen zijn selfservice check-in, selfservice bagage drop-off, selfservice transferkiosken en de automatische grenscontrole No-Q. Tijdens drukke dagen is er desalniettemin minder flexibiliteit om verstoringen door weersomstandigheden, annuleringen of vertragingen op te vangen. Daarom vragen we tijdens vakantieperiodes ons eigen (kantoor)personeel om in te springen in de terminal om reizigers te helpen. Elk jaar stellen we samen met de verschillende operationele afdelingen, KLM Ground Services en Schiphol Airline Operators Committee (SAOC) een speciaal plan op waarin staat welke acute maatregelen moeten worden genomen bij operationele verstoringen. Al deze maatregelen en voorzieningen dragen bij aan een optimale benutting van de capaciteit, meer operationele efficiency bij alle partijen die bij het dagelijkse proces zijn betrokken en natuurlijk aan meer comfort voor de reiziger.

Recorddrukte in de zomer

Schiphol heeft in de maanden juni tot en met september een recordaantal reizigers verwelkomd. De operatie is daarbij de meeste tijd soepel verlopen. Dat is te danken aan een goede samenwerking met onze partners, de inzet van onze eigen (kantoor)medewerkers, de uitbreiding van het niet-Schengen/Schengenfilter en de verplaatsing van het Tax Refund-kantoor naar Vertrekhal 3. Ook door extra aandacht voor de personeelsbezetting bij securityfilters, de Koninklijke Marechaussee en het floormanagement verliepen de passagiersprocessen soepel.