Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Competitive Marketplace Kantoren, voorzieningen en logistiek vastgoed

Kantoren, voorzieningen en logistiek vastgoed

Hoewel de vastgoedsector in Nederland nog steeds zwaar heeft te lijden onder de economische crisis en de vraag naar kantoorruimte nog altijd laag is, blijven multifunctionele toplocaties met goede bereikbaarheid en een levendige omgeving in trek. Amsterdam Airport Schiphol is een van die locaties.

Bezettingsgraad

Ondanks een goed bezette kantorenportefeuille is de bezettingsgraad van de kantoren van 84,0% in 2012 gedaald naar 75,8% in 2013. Dit is toe te schrijven aan de leegstand die we zelf hebben gecreëerd om de herontwikkeling van The Base op Schiphol-Centrum mogelijk te maken. Ook de leegstand in het nieuwe kantoorpand Cornerstone op Rotterdam The Hague Airport weegt mee in de bezettingsgraad. De omzet uit verhuur is op een stabiel niveau gebleven. Voor nieuwe contracten staat het huurniveau onder druk. De waarde van de bestaande kantorenportefeuille is in 2013 licht gedaald.


Creating Preferred Locations

Schiphol Real Estate heeft in 2013 verder invulling gegeven aan haar visie 'Creating Preferred Locations'. Hiermee kunnen we inspelen op ontwikkelingen in de markt. Huurders kiezen allereerst voor een locatie of gebied, daarna voor een gebouw. De Schiphol-locaties zijn onderscheidend in de markt. Belangrijk is de goede bereikbaarheid van met name Schiphol-Centrum. Ook de flexibele huurcontracten blijken aan te slaan, evenals onze Aerospace Flex Offices, waar wij gemeubileerde ruimten voor korte perioden verhuren.

Schiphol community

We streven ernaar 'preferred locations' te ontwikkelen die de wensen en verwachtingen van klanten overtreffen, die inspireren als werkomgeving en duurzame waarde opleveren. Daartoe hebben we in 2013 Gebiedsmanagement geïntroduceerd. Dat zal bijdragen aan de ontwikkeling van een gastvrij, goed verzorgd en efficiënt beheerd gebied met een dienstverlening op maat. Daarnaast zijn we begonnen met de ontwikkeling van een online community. De gedachte daarbij is dat niet de gebouwen een omgeving tot leven brengen, maar de mensen die erin werken. Daarom biedt Schiphol een platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar netwerken kunnen ontstaan.

De mogelijkheid elkaar te ontmoeten speelt ook een belangrijke rol bij de vernieuwing van het kantoorgebouw The Base. Dit complex, dat een centrale rol heeft op Schiphol-Centrum, ontstaat door de drie op zichzelf staande gebouwen van Triport met elkaar te verbinden middels een passage en een gemeenschappelijk atrium. Hiermee wordt The Base meer dan alleen een functioneel kantoorgebouw; het wordt een inspirerende werk- en ontmoetingsplek. In The Base komen diverse voorzieningen, zoals horeca, een kinderdagverblijf met zeer flexibele openingstijden, een fitnessruimte en een aantal winkelvoorzieningen. The Base wordt medio 2014 opgeleverd.

Andere communitygerichte voorzieningen op Schiphol-Centrum zijn gratis openbaar vervoer en het in 2013 geïntroduceerde 'Your Schiphol BIKE'. Als nieuwe innovatieve dienst voor reizigers en Schipholwerkers is medio 2013 het Albert Heijn Pick Up Point geopend, nabij parkeerterrein P3. De klant bestelt de boodschappen online en haalt ze met de auto op in een drive-thru.

Nieuw Hilton Hotel

Op Schiphol-Centrum is de bouw van een nieuw vijfsterren Hilton-hotel met 433 kamers en uitgebreide vergaderfaciliteiten, waaronder een ballroom voor 600 personen in volle gang. Het gebouw voldoet aan de duurzame standaarden die Schiphol stelt. Er worden hoogwaardige en duurzame materialen en installaties gebruikt. De opening is gepland medio 2015.

Logistiek vastgoed

De vrachtmarkt klimt langzaam uit het dal. Het grootste deel van het jaar was echter nog moeizaam. Desondanks blijft de bezettingsgraad in de logistieke portefeuille hoog. Eind 2013 stond de bezettingsgraad in dit segment dan ook op 92,9%. Wel is duidelijk dat de logistieke dienstverleners en afhandelaren op Schiphol onder aanhoudende druk staan door de moeilijke marktomstandigheden voor de luchtvracht. In 2013 hebben we desondanks met huurders diverse nieuwe overeenkomsten voor een langere termijn gesloten. Daarmee is een lichte waardestijging van de bedrijfsruimten gerealiseerd.

Operationeel vastgoed

De bezettingsgraad van het operationele vastgoed dat wij beheren en exploiteren op Schiphol is in 2013 gedaald. Het operationele vastgoed betreft het beheer en de exploitatie van ruimten in de terminal, de activa in aanbouw of ontwikkeling van de terminal en enkele eerste-liniebedrijfsruimten gelegen op toekomstig operationeel aan te wenden locaties. In de terminal van Amsterdam Airport Schiphol bevinden zich kantoor- en bedrijfsruimten, balies en lounges die worden verhuurd aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavengerelateerde ondernemingen.

Rotterdam The Hague Airport

Op Rotterdam The Hague Airport is het kantoorgebouw Cornerstone opgeleverd. Het gebouw is ongeveer 12.000 m² groot en ligt tegenover de terminal. Dura Vermeer huurt de helft hiervan. De andere helft is voor de markt beschikbaar. Op de begane grond komt een business- en meetingcenter.

Daarnaast zijn er twee ondererfpachten gevestigd voor nieuwe ontwikkelingen. Een ontwikkelaar realiseert een luxe hotel met 140 kamers, restaurant- en vergaderfaciliteiten, dat naast de terminal wordt gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden zijn eind 2013 begonnen en de verwachte oplevering is in het voorjaar van 2015. De andere ondererfpacht is voor de brasserie De Waalhaven in de buurt van het Detentiecentrum op het Bedrijvenhof. De oplevering is gepland voor het najaar van 2014. Beide ontwikkelingen gaan bijdragen aan een hoger voorzieningenniveau, waardoor de positie van de luchthaven als vestigingslocatie verbetert.

Op het Bedrijvenhof wordt momenteel een kantoor ontwikkeld door de Koninklijke Marechaussee van ongeveer 4.000 m². Dit gebouw wordt in het voorjaar van 2014 opgeleverd.

Om plaats te maken voor de uitbreiding van passagiersparkeerplaats P1 is een aantal oude panden gesloopt. Verder heeft het gebied een aantrekkelijkere uitstraling gekregen door de aanleg van groenvoorzieningen.

Eindhoven Airport

In de zomer van 2013 is op Eindhoven Airport de uitbreiding van de terminal en het nieuwe Tulip Inn-hotel opgeleverd. De uitbreiding van de terminal is zowel vanuit operationeel als commercieel oogpunt een succes. Zo zijn de vertrek- en aankomstruimtes aan airside verruimd en zijn de logistieke functies (zoals, check-in, bagagesystemen, securitycheck en de gates) heringericht, waardoor de operationele processen beter op elkaar aansluiten. Daarnaast heeft de uitbreiding geleid tot meer commerciële vierkante meters horeca en retail. Het geheel heeft geresulteerd in hogere concessie-inkomsten. Het nieuwe Tulip Inn-hotel, met 120 kamers, is met de terminal geïntegreerd, waardoor er optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen in de terminal.

Internationaal

In overleg met de Italiaanse partner in Avioport Logistics Park nabij de Milanese luchthaven Malpensa is besloten deze vastgoedactiviteiten te beperken tot de twee kantoren en vier bedrijfsverzamelgebouwen die nu operationeel zijn. Ondertussen worden diverse opties voor de toekomst van Avioport Logistics Park onderzocht. De grondposities van Villa Carmen, een samenwerkingsverband dat tot doel had een businesspark bij deze luchthaven te realiseren, zal Schiphol Group gezien de marktomstandigheden niet in hun oorspronkelijke vorm verder tot ontwikkeling brengen.