Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Competitive Marketplace Hub voor vracht

Hub voor vracht

Vracht is een essentiële factor voor het succes van de Mainport Schiphol. Voor veel luchtvaartmaatschappijen kunnen de marges op het vrachtvervoer het verschil maken tussen winst of verlies. Het is daarom van belang dat we voor onze klanten ook een attractieve marktplaats voor vracht zijn. Dat kan bepalend zijn om te kiezen voor Schiphol als preferred airport. Het vrachtvervoer is bovendien nauw verbonden met het passagiersvervoer: meer dan 40% van de vracht op Schiphol wordt vervoerd in het ruim van passagierstoestellen.

We ontwikkelen Schiphol verder als hub voor vracht en moedigen grote vervoerders, expediteurs en logistieke dienstverleners aan de luchthaven te gebruiken als link tussen Europa en de rest van de wereld. We focussen op belangrijke markten als die van de geneesmiddelen en bederfelijke goederen. Schiphol creëert faciliteiten en mogelijkheden die passen bij de wensen van onze klanten.

Samenwerkingen

Schiphol werkt ook wat betreft vracht samen met stakeholders. Samen met de lokale overheid, de spoorwegen en de zeehavens creëren we multimodale netwerken voor vracht. De reikwijdte van Schiphol als vrachtluchthaven wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Binnen de Amsterdam Economic Board hebben we meegewerkt aan het realiseren van de eerste fase van project AirLink: daarmee worden allerlei obstakels voor bedrijven weggehaald en wordt een sneller exportproces mogelijk. Samen met onze logistieke partners voeren wij ook een actief buitenlandpromotiebeleid om dienstverleners en verladers te overtuigen hun logistieke operatie via Schiphol te laten lopen.

Een andere samenwerking waarin Schiphol participeert is Amsterdam Connecting Trade (ACT). Dit gebiedsprogramma focust op een integrale ontwikkeling van drie innovatieve en duurzame bedrijventerreinen in de nabijheid van Schiphol: Schiphol-Zuidoost, Schiphol Logistics Park en A4 Zone West. ACT wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC), waarin de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Schiphol Group participeren. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de benodigde infrastructuur.

In 2013 is de vernieuwde N201 opgeleverd. Dat komt ten goede aan het vervoer van en naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Er zijn ook plannen voor een Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) tussen Aalsmeer en de bedrijventerreinen en voor een vrachtoverslagstation op de Hoge Snelheidsspoorlijn (HST-Cargo) op A4 Zone West. Het is een groot voordeel dat rond de luchthaven verscheidene terreinen beschikbaar zijn voor vrachtgerelateerde bedrijven. Schiphol is een van de weinige grote luchthavens in Europa die zoveel nieuwe ruimte kan bieden.