Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Competitive Marketplace

Competitive MarketplaceAmsterdam Airport Schiphol is voor veel bedrijven een aantrekkelijke locatie voor werk, verblijf en vestiging. De bezettingsgraad van de kantoren en logistieke faciliteiten op Schiphol is vergeleken met de rest van de markt dan ook goed. Wel staan over de gehele linie de huurprijzen onder druk. Schiphol is prominent deelnemer aan verscheidene samenwerkingsverbanden in de metropoolregio Amsterdam. Schiphol wil ook voor vracht Europe's Preferred Airport zijn en blijven. Bovendien spannen we ons in om de regio rondom de luchthaven aantrekkelijk te houden voor werken, wonen en recreëren.

De luchtvaart levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en biedt direct en indirect veel werkgelegenheid. Op de locatie Schiphol werken ongeveer 65.000 mensen bij ongeveer 500 bedrijven. Om aantrekkingskracht van de Randstad en in het bijzonder de regio Amsterdam te verhogen als vestigingslocatie voor internationale bedrijven en instituten is de Mainport Schiphol essentieel. De vastgoedactiviteiten van Schiphol Group spelen een belangrijke rol.

Voor Schiphol is het van belang snel en adequaat in te spelen op de veranderende omstandigheden in de vastgoedmarkt. Zeker in economisch lastige tijden kunnen vraag en aanbod sterk fluctueren. Ook de wensen van huurders veranderen voortdurend. Schiphol reageert daarop door nieuwe diensten aan te bieden en nieuwe voorzieningen en gebouwen te ontwikkelen die bij deze tijd passen. Als we achterblijven met investeringen in kwaliteit en capaciteit, kan dat op termijn de concurrentiepositie van de mainport verzwakken.

Meerwaarde bieden is daarom het sleutelwoord voor Schiphol Real Estate. Met onder meer flexibiliteit, een goede bereikbaarheid, een positieve beleving en value for money kunnen we ons onderscheiden in de markt. Dat is beslist noodzakelijk. Als de bezetting van het vastgoed onder druk komt te staan, leidt dat tot daling van de huurprijzen en een algehele waardedaling van de gebouwen.

Ons beleid is erop gericht een toplocatie te zijn en te blijven. Dat is niet enkel een kwestie van vraag en aanbod, maar ook van maatschappelijke uitstraling, het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking met partners en omgeving.