Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Profiel

ProfielSchiphol Group is een luchthavenonderneming met Amsterdam Airport Schiphol als belangrijkste luchthaven. Wij willen duurzame waarde creëren voor onze stakeholders, rekening houdend met de verschillende belangen die zij hebben. In ons handelen staan onze kernwaarden centraal: betrouwbaar, efficiënt, gastvrij, inspirerend en duurzaam.
Knooppunt van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol is een goed geoutilleerde internationale luchthaven met moderne faciliteiten. Wij bieden deze faciliteiten aan 99 lijndienstmaatschappijen aan, die in 2013 samen 52,6 miljoen reizigers en ruim 1,5 miljoen ton vracht via Schiphol naar hun bestemming brachten. Voor de bedrijfsvoering zijn wij sterk afhankelijk van onze homecarrier KLM en haar SkyTeam-partners, die ongeveer 70% van het vliegverkeer van en naar Schiphol voor hun rekening nemen. Reizigers en vracht kunnen via de luchthaven Schiphol 323 directe bestemmingen over de hele wereld bereiken; diverse keren per dag of per week. Daarnaast bieden onze regionale luchthavens Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport tal van Europese vluchten.

Mainport Schiphol

De luchthaven Schiphol, het hoogwaardige netwerk dat door KLM, haar partners en andere airlines wordt aangeboden, en de omliggende aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam zijn samen uitgegroeid tot de Mainport Schiphol. Die is dan ook méér dan een luchthaven met een wereldwijd netwerk. De mainport functioneert als een geheel van elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. Samen zorgen zij ervoor dat er een internationaal en multimodaal knooppunt ontstaat van stromen mensen, goederen, informatie, innovatie, kennis en cultuur.

De activiteiten op Schiphol zijn een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De luchtvaart voegt op jaarbasis ruim 26 miljard euro toe aan het Bruto Nationaal Product van Nederland. Alleen al op de locatie Schiphol zijn ongeveer vijfhonderd bedrijven gevestigd die werk bieden aan ongeveer 65.000 medewerkers. De regio Amsterdam is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor internationaal georiënteerde bedrijven en instituten. Dankzij het netwerk van verbindingen behoort Schiphol tot de vier belangrijkste luchthavens van Europa. Met Nederland als kleine thuismarkt is dat een unieke prestatie.

Om deze goede positie te behouden en verder te versterken, investeren wij de komende jaren extra in capaciteit en kwaliteit. Met grootscheepse aanpassingen van terminal, gates en pieren anticiperen wij op de marktvraag in de toekomst. De verbouwingsactiviteiten zijn in 2013 gestart en zullen enkele jaren duren.

AirportCity

We exploiteren Schiphol, onze belangrijkste luchthaven, als een AirportCity, een dynamisch metropoolgebied waarin we reizigers en luchtvaartmaatschappijen 24 uur per dag alle diensten bieden die zij nodig hebben. Met drie business areas die elkaar aanvullen en versterken geven wij invulling aan de AirportCity-formule. De business area Aviation is de spil van de luchthaven, met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee reizigers, bagage en vrachtgoederen op een prettige, betrouwbare en efficiënte wijze vertrekken en aankomen. De business area Consumer Products & Services biedt reizigers een uitgebreid aanbod aan producten en diensten die het reizen zorgeloos, comfortabel en aangenaam maken. De business area Real Estate ontwikkelt en beheert vastgoed op en rond Schiphol. Het luchthavengebied is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die wij een grote variëteit aan hoogwaardig vastgoed bieden in de vorm van kantoor- en bedrijfspanden en logistieke gebouwen.


Regionale luchthavens

Schiphol Group participeert ook in drie regionale luchthavens: Rotterdam The Hague Airport (100%-belang), Eindhoven Airport (51%-belang) en Lelystad Airport (100%-belang). Deze drie luchthavens ontwikkelen hun eigen marktpositie. Eindhoven Airport en Lelystad Airport krijgen in de toekomst een belangrijke rol om het niet-mainportgerelateerde verkeer te accommoderen.

Internationale activiteiten

Met onze internationale activiteiten willen wij Schiphol Group en de mainport versterken. Daarvoor zoeken wij de samenwerking met belangrijke buitenlandse luchthavens die voor de mainport van belang zijn. Wij werken nauw samen met Aéroports de Paris, waamee wij een 8%-kruisparticipatie hebben. Ook zijn wij betrokken bij Terminal 4 op JFK International Airport in New York. Wij zijn tevens actief op luchthavens in Australië, Hong Kong, Aruba en Zweden. Veel van deze activiteiten hebben zich in de afgelopen twintig jaar goed ontwikkeld. Gezamenlijk dragen deze activiteiten ruim een kwart bij aan het resultaat van Schiphol Group.

Netwerk van partners

Op Schiphol werken we met partners, overheidsorganisaties en andere partijen in allerlei netwerken. In onze bedrijfsvoering op de luchthaven Schiphol zijn we niet alleen afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen maar ook van de luchtverkeersleiding, de slotcoördinator, de landelijke overheid, provincie en gemeenten en hun inwoners, afhandelaren, securitybedrijven, de douane en de Koninklijke Marechaussee. Terwijl deze partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben, is de nauwe, langdurige en constructieve samenwerking met hen de sleutel tot een succesvolle en duurzame luchthavenoperatie.

Ondernemen met een maatschappelijke functie

De activiteiten van onze luchthavens hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Om de continuïteit van die activiteiten te waarborgen in de competitieve luchtvaartsector voert Schiphol Group een financieel robuust beleid. Schiphol Group streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar een redelijk rendement op haar eigen vermogen met een gematigde tariefs- en een stabiele dividendontwikkeling. We investeren continu in de infrastructuur en de faciliteiten waarvan we de financiering op eigen kracht bewerkstelligen. Daarom is het van groot belang goede toegang te hebben tot de kapitaalmarkt en onze credit ratings (S&P's A+ en Moody's A1) te behouden. Dankzij deze solide positie kunnen we onze maatschappelijke functie blijven vervullen en een bijdrage leveren aan een sterk en aantrekkelijk Nederland.

Schiphol verduurzaamt haar bedrijfsvoering steeds verder. We laten economische afwegingen hand in hand gaan met sociale en ecologische afwegingen. We hechten in onze bedrijfsvoering aan maatschappelijke waarden en werken samen met stakeholders aan voor ons relevante maatschappelijke thema's: duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit, klimaatvriendelijke luchtvaart, grondstofschaarste en geluid en omgeving.

Over de impact van deze thema's voeren we een actieve dialoog met onze stakeholders. In onze rol als regisseur van de luchthaven moedigen wij onze partnerbedrijven en -organisaties aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. Door de positie en functie van Schiphol in de Nederlandse samenleving zijn de luchtvaartactiviteiten steeds meer een proeftuin voor innovatie en nieuwe technologie en daarmee een aantrekkelijke omgeving voor vestiging en werk.