Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Businessmodel Real Estate

Real Estate

De business area Real Estate ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in operationeel en commercieel vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het merendeel (86%) hiervan bevindt zich op en rond Amsterdam Airport Schiphol. Flexibiliteit, multifunctionaliteit, connectiviteit, beleving en value for money zijn de onderscheidende waarden voor Schiphol als toplocatie. Bedrijven en logistieke dienstverleners bieden we een variëteit aan locaties, kantoor- en bedrijfspanden en een keuze in huurcontracten, met als bijzonder voordeel de directe nabijheid van een internationale luchthaven.

Omzetbronnen

De grootste omzetbron is de verhuur van gebouwen en terreinen. Daarnaast wordt omzet gegenereerd met de uitgifte van erfpachten en de verkoop van terreinen en gebouwen. De waardeveranderingen van het vastgoed kunnen in enig jaar een substantiële voor- of nadelige invloed hebben op het groepsresultaat.

Real Estate in 2013
  • Omzet licht gedaald
  • Hoger exploitatieresultaat door lagere kosten en geringere waardeschommelingen
  • Waarde van bestaande vastgoedbeleggingen light hoger dankzij herwaardering grondposities
  • Bezettingsgraad gedaald van 91,8% naar 86,3%
  • Bouw nieuwe Hilton-hotel en herontwikkeling The Base in volle gang

Key performance indicators
Direct rendement op vastgoedbeleggingen
(in %)

2013

5,8

2012

5,0

Bezettingsgraad
(in %)

2013

86,3

2012

91,8Kerncijfers

EUR miljoen

2013

2012

%

Totale omzet

166

170

-2,2

Resultaat u.h.v. verkoop vastgoedbeleggingen

-

12

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

3

-23

Bedrijfslasten

81

97

-16,8

Afschrijvingen

17

15

14,3

Bijzondere waardeveranderingen

17

23

-23,4

EBITDA

88

61

45,1

Exploitatieresultaat

53

23

133,5

Gemiddelde vaste activa

1.539

1.521

1,2

Rendementen (in %)1

2013

2012

Direct rendement

Indirect rendement

Direct rendement

Indirect rendement

Vastgoedbeleggingen

5,8%

0,1%

5,0%

–2,2%

Vastgoed in aanbouw en ontwikkeling

-7,9%

0,0%

–7,1%

0,0%

Vastgoed operationele activiteiten

12,1%

0,0%

12,0%

0,0%

Totale rendementen

5,1%

0,1%

4,9%

–1,7%

  • Rendementen op de gemiddelde vaste activa, voor belasting