Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Businessmodel Alliances & Participations

Alliances & Participations

In Nederland hebben we belangen in drie regionale luchthavens: Eindhoven Airport (51%), Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport (beide 100%). Daarnaast behoren overige activiteiten zoals Schiphol Telematics en Schiphol Utilities tot de business area Alliances & Participations. Onder deze business area vallen eveneens onze activiteiten op buitenlandse luchthavens in Parijs, New York en Brisbane. Verder ondersteunen we luchthavenactiviteiten op Aruba.

Omzetbronnen

De omzet van de binnenlandse luchthavens komt hoofdzakelijk uit haven- en parkeergelden. Schiphol Telematics levert telecomdiensten aan bedrijven. Schiphol Utilities behaalt omzet met het transport van elektriciteit en gas en de levering van water. De buitenlandse luchthavens dragen bij aan de omzet door middel van management-, performance- en intellectual property-fees. Verder dragen zij bij aan het nettoresultaat met een aandeel in het resultaat uit deelneming, dividend en rentebaten.

Alliances & Participations in 2013
  • Omzet en exploitatieresultaat gestegen
  • Substantiële bijdrage Brisbane Airport en Aéroports de Paris aan het resultaat
  • Uitbreiding New York JFK Terminal 4 afgerond
  • Groei aantal passagiers New York JFK Terminal 4: +36,1%
  • Uitbreiding terminal en nieuw airporthotel op Eindhoven Airport
  • Start bases transavia.com en Ryanair op Eindhoven Airport
  • Groei aantal passagiers Eindhoven Airport: +14,1%
  • Groei aantal passagiers Rotterdam The Hague Airport: +24,9%

Key performance indicators
Eindhoven Airport
Passagiers x 1.000

2013

3.397

2012

2.977

2011

2.643

2010

2.143

2009

1.712

Rotterdam The Hague Airport
Passagiers x 1.000

2013

1.590

2012

1.273

2011

1.124

2010

969

2009

965

Brisbane Airport (Australië)
Passagiers x 1.000

2013

21.800

2012

21.500

2011

20.600

2010

19.800

2009

18.886

JFK IAT, New York (USA)
Passagiers x 1.000

2013

14.425

2012

10.600

2011

10.200

2010

9.840

2009

9.580

Kerncijfers

EUR miljoen

2013

2012

%

Totale omzet

166

158

4,8

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-0

-1

Bedrijfslasten

122

114

7,4

Afschrijvingen

13

12

7,4

EBITDA

43

43

0,3

Exploitatieresultaat

30

32

-4,1

Resultaat deelnemingen incl rentebaten en dividend

56

55

1,7

Gemiddelde vaste activa

932

883

5,6

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Totale omzet

10

11

79

66

78

81

166

158

Exploitatieresultaat

6

8

15

13

10

11

30

32

Resultaat deelnemingen, rentebaten en resultaat overige belangen

56

55

-

-

-

-

56

55

Totaal resultaat

62

63

15

13

10

11

87

87

Gemiddelde vaste activa

754

727

105

90

73

65

932

883