Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Businessmodel

Businessmodel


Schiphol Group kent vier kernactiviteiten: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Gezamenlijk bepalen zij het succes van Schiphol als mainport en hub.

Het reizigersverkeer en het vrachtvervoer vormen de belangrijkste motor van het businessmodel van Schiphol Group. De overige activiteiten van Schiphol Group ontwikkelen zich in meer of mindere mate dankzij deze voortdurende vervoersstroom. Het optimaal faciliteren van het vliegverkeer, de aviation-activiteiten, is cruciaal om het proces draaiende te houden.

De talrijke en gevarieerde commerciële activiteiten op de luchthaven versterken tegelijkertijd de beleving van de reizigers en verhogen het reiscomfort. Schiphol Group biedt daarnaast hoogwaardig zakelijk vastgoed. Ook is Schiphol Group al vele jaren internationaal actief; we realiseren hiermee goede rendementen en kunnen mede daardoor de noodzakelijke investeringen in grootschalige infrastructurele projecten financieren. Deze non-aviation inkomsten zijn onmisbaar omdat de aviation inkomsten economisch gereguleerd zijn en niet altijd kostendekkend.

Om Europe's Preferred Aiport te blijven hebben wij vier strategische thema's gedefinieerd waarbinnen wij onze doelstellingen voor de komende jaren willen realiseren. De kernactiviteiten van de Mainport Schiphol zijn met deze thema's verbonden. We maken in onze bedrijfsvoering steeds beter een gebalanceerde afweging tussen people, planet en profit.

Lees meer over de omgeving waarin wij onze activiteiten uitvoeren en over onze strategie in het onderdeel strategie.