Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Global Compact

Global Compact

Global Compact Communication on Progress

Global Compact principes

Opgenomen in

Zie ook GRI Indicator

Mensenrechten

1. Schiphol ondersteunt en respecteert de mensenrechten

Gedragsregels

Inkoopreglement
Integriteitscommissie

LA4, LA6-9, LA13-14
HR1-9

2. Schiphol is er zeker van dat ze geen aandeel heeft in het schaden van mensenrechten

Gedragsregels
Inkoopreglement
Integriteitscommissie

HR1-9

Arbeidsomstandigheden

3. Schiphol geeft medewerkers de vrijheid om zich te verenigingen en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen

Medewerkers zijn vrij zich te verenigen. Schiphol geeft een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden in de kosten voor scholingswerk alsmede als bijdrage in de contributie. Daarnaast krijgen medewerkers die actief zijn voor de vakbond alsmede de Ondernemingsraad een bepaalde hoeveelheid tijd vrij voor die activiteiten

LA4-5
HR1-3
HR5

4. Schiphol elimineert alle vormen van dwangarbeid

Aard werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en werktijden zijn vastgelegd in de cao
Inkoopreglement

HR1-3, HR7

5. Schiphol elimineert kinderarbeid

Schiphol gaat geen arbeidsovereenkomsten aan met mensen jonger dan 18 jaar
Inkoopreglement

HR1-3, HR6

6. Schiphol elimineert discriminatie op grond van beroep

Gelijke beloningscondities voor mannen en vrouwen
Gedragsregels Ongewenste Omgangsvormen
Integriteitscommissie
Inkoopreglement

LA2, LA13-14
HR1-4

Milieu

7. Schiphol richt zich uit voorzorg op milieu uitdagingen

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Grondstofschaarste
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Inkoopreglement

EC2
EN18, EN26, EN30

8. Schiphol onderneemt initiatieven om de verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Grondstofschaarste
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Stichting Leefomgeving Schiphol
Stichting Mainport en Groen
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Inkoopreglement

EN1-30

9. Schiphol moedigt de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aan

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Grondstofschaarste
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)

EN2, EN5-7, EN18, EN26, EN30

Anti-corruptie

10. Schiphol bestrijdt alle vormen van corruptie, inclusief omkoping en afpersing

Gedragsregels
Interne meldregeling
Inkoopreglement
Integriteitscommissie

SO2-6