Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening

Operationele en maatschappelijke jaarrekening


Prestatie-indicatoren

Toelichting

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

2013

2012

Top Connectivity

Bestemmingen

323

317

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

52.569.200

51.035.590

Vliegtuigbewegingen

425.565

423.407

Vrachtvolume

1.531.089 ton

1.483.448 ton

Marktaandeel passagiers (Toptien Europese luchthavens)

10,8%

10,7%

Marktaandeel vracht (Toptien Europese luchthavens)

14,6%

13,9%

OD-passagiers

30.515.701

30.100.632

Transferpassagiers

22.011.998

20.874.960

Punctualiteit aankomend verkeer

87,6%

86,1%

Punctualiteit vertrekkend verkeer

81,9%

81,2%

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

Tevredenheid passagiers treinen naar en van Schiphol

89%; 88%

88%; 87%

Reizigers die met openbaar vervoer komen

39,2%

38,2%

Reizigers die met de auto gebracht of gehaald worden

26,6%

28,0%

Reizigers die auto parkeren

13,0%

13,1%

Reizigers die met taxi komen

10,0%

9,9%

Reizigers die met collectief vervoer komen

7,9%

7,7%

Reizigers die op een andere manier naar Schiphol komen

3,3%

3,1%

Excellent Visit Value

Irregularity rate

1,7%

1,5%

Vertrekkende passagiers dat Schiphol goed/uitstekend vindt

96%

95%

Aankomende passagiers dat Schiphol goed/uitstekend vindt

95%

95%

Prijs/kwaliteit Retail Airside (tevredenheid passagiers)

60%

60%

Bestedingen per vertrekkende passagier Retail Airside (EUR)

15,89

16,69

Parkeeropbrengsten per vertrekkende Nederlandse passagier (EUR)

7,96

8,03

Concessie-inkomsten per vertrekkende passagier (EUR)

5,52

5,62

Kosten per Work Load Unit (EUR)

10,87

10,77

Competitive Marketplace

Bedrijven gevestigd op luchthaventerrein

ca. 500

497

Direct rendement op vastgoedbeleggingen (voor belasting)

5,8%

5,0%

Bezettingsgraad vastgoedportefeuille

86,3%

91,8%

Bezettingsgraad operationeel vastgoed terminal

90,1%

91,4%

Bezettingsgraad operationeel vastgoed

80,6%

91,3%

Bezettingsgraad kantoren

75,8%

84,0%

Bezettingsgraad bedrijfsruimten

92,9%

97,9%

Omvang vastgoedportefeuille (m2)

586.364

565.899

Sustainable Performance

Geluid en omgeving

Overschrijdingen handhavingspunten

1

geen

2

Personen die hinder gemeld hebben bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol

4.624

5.286

Specifieke meldingen

93.045

84.674

Periode meldingen

28.189

42.069

Overige meldingen

537

3.861

Focus groep melders

4.597

5.253

Veelmelders en hun aandeel in totaal aantal meldingen

0,6% veelmelders verantwoordelijk voor 67,8% meldingen

0,6% veelmelders verantwoordelijk voor 59,3% meldingen

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Scope 1 CO2-uitstoot eigen activiteiten (in tonnen)

2

19.309

26.300

Scope 2 CO2-uitstoot eigen activiteiten (in tonnen)

2

85.639

83.284

Scope 3 CO2-uitstoot eigen activiteiten (in tonnen)

2

2.746

3.246

Totale CO2-uitstoot (in tonnen)

2

107.694

112.830

Zelf opgewekte energie (% van totale energiebehoefte)

2,0%

1,8%

Elektriciteitsverbruik (kWh/ operationeel jaar)

188.217.265

183.041.045

Gasverbruik (m3/operationeel jaar)

10.573.963

12.230.853

Energie-efficiency

5,9%

4,5%

EPBD-labels bestaande gebouwen

3

73,5%

73,4%

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

In het jaar aangepaste VOP’s voor walstroom en PCA

4

16

15

Grondstofschaarste

Hergebruikt regulier afval

5

36,0%

35,0%

Opgehaald afval

15.201 ton

15.570 ton

Zuurstof oppervlaktewater

6

91,3%

98,2%

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

7

13,3

13,6

Duurzame werkgelegenheid

Schipholwerkers op luchthaventerrein

ca. 65.000

64.061

Luchtvaart College Schiphol (LCS)

LCS: Geslaagde examenkandidaten werk/leertraject

8

80,0%

87,5%

LCS: Gestarte MBO studenten

8

528

795

LCS: Gestarte stagiaires

8

134

75

LCS: Vakopleidingen gevolgd door groepen

8

90 vakopleidingen gevolgd door 192 groepen

59 vakopleidingen gevolgd door 118 groepen

FTE’s

1.878,9

1.920,8

Medewerkers

1.904

1.949

Gemiddelde leeftijd medewerkers

45,8

45,1

Gemiddelde lengte dienstverband

15,1

14,5

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

30,0%

30,6%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

27,1%

26,8%

Diversiteit toplagen management SNBV

9

31,0%

27,0%

Ziekteverzuim medewerkers SNBV

10

3,1%

3,7%

Medewerkersbetrokkenheid

11

7,9

2011: 7,9

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

54

92

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

94

117

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

1.934

2.021

Bedrijfsongevallen met verzuim: SNBV zonder brandweer

12

0,0

1,6

Bedrijfsongevallen met verzuim: Brandweer

12

14,2

44,4

Veiligheid

Runway incursions

13

23

42

Birdstrike rate per 10.000 vliegtuigbewegingen

14

6,1

7,0

Uitvoeren integrale testen brandveiligheid

15

96,0%

95,0%

Overig 1

Inkopen bij verantwoorde leveranciers

16

77,0%

70,7%

Loonheffingen en sociale premies (EUR)

59.613.312

niet gerapporteerd

Crisisheffing (EUR)

712.327

niet gerapporteerd

Vennootschapsbelasting (EUR)

26.576.000

niet gerapporteerd

BTW (netto ontvangen in EUR)

48.836.492

niet gerapporteerd

Dividendbelasting (EUR)

14.954.414

niet gerapporteerd

Onroerende Zaak Belasting (EUR)

11.331.218

niet gerapporteerd

Accijnzen (EUR)

3.486.006

niet gerapporteerd

  • Betreft daadwerkelijk betaalde belasting in 2013 voor de belangrijkste soorten Rijksbelasting

Prestatie-indicatoren

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

2013

2012

Top Connectivity

Bestemmingen

40

40

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

1.590.000

1.273.000

Vliegtuigbewegingen

16.923

13.565

Sustainable Performance

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Elektriciteitsverbruik (kWh)

3.589.264

3.736.504

Gasverbruik (m3)

197.349

171.395

Grondstofschaarste

Opgehaald afval

138,8 ton

141,2 ton

Hergebruikt regulier afval

25%

25%

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

9,6

9,4

Duurzame werkgelegenheid

FTE’s

116,1

114,1

Medewerkers

131

130

Gemiddelde leeftijd medewerkers

39,1

38,2

Gemiddelde lengte dienstverband

7,9

7,5

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

35,1%

33,8%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

25,0%

23,5%

Ziekteverzuim medewerkers

2,2%

3,1%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

11

15

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

10

6

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

1.162

1.518

Overig 1

Loonheffingen en sociale premies (EUR)

2.467.728

niet gerapporteerd

Crisisheffing (EUR)

-

niet gerapporteerd

Vennootschapsbelasting (EUR)

-

niet gerapporteerd

BTW (netto ontvangen in EUR)

942.618

niet gerapporteerd

  • Betreft daadwerkelijk betaalde belasting in 2013 voor de belangrijkste soorten Rijksbelasting

Prestatie-indicatoren

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

2013

2012

Top Connectivity

Bestemmingen

53

45

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

3.397.000

2.977.000

Vliegtuigbewegingen

26.508

24.265

Sustainable Performance

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Elektriciteitsverbruik (kWh)

5.403.000

4.632.000

Gasverbruik (m3)

172.000

87.000

Grondstofschaarste

Opgehaald afval

294 ton

229 ton

Hergebruikt regulier afval

19%

16%

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

6,1

4,2

Duurzame werkgelegenheid

FTE’s

35

30,2

Medewerkers

42

36

Gemiddelde leeftijd medewerkers

40,5

41,3

Gemiddelde lengte dienstverband

7,1

7,4

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

50,0%

50,0%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

25,0%

33,3%

Ziekteverzuim medewerkers

7,9%

7,1%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

8

5

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

2

2

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

187

219

Overig 1

Loonheffingen en sociale premies (EUR)

1.157.493

niet gerapporteerd

Crisisheffing (EUR)

8.148

niet gerapporteerd

Vennootschapsbelasting (EUR)

2.368.948

niet gerapporteerd

BTW (netto ontvangen in EUR)

4.115.458

niet gerapporteerd

  • Betreft daadwerkelijk betaalde belasting in 2013 voor de belangrijkste soorten Rijksbelasting

Prestatie-indicatoren

Lelystad Airport

Lelystad Airport

2013

2012

Top Connectivity

Vliegtuigbewegingen

106.080

114.508

Sustainable Performance

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Elektriciteitsverbruik (kWh)

200.000

220.000

Gasverbruik (m3)

30.000

30.000

Grondstofschaarste

Opgehaald afval

5 ton

5 ton

Hergebruikt regulier afval

20%

20%

Duurzame werkgelegenheid

FTE’s

15,1

15,1

Medewerkers

16

16

Gemiddelde leeftijd medewerkers

45,1

44,1

Gemiddelde lengte dienstverband

12,9

11,9

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

18,8%

18,8%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

0%

0%

Ziekteverzuim medewerkers

2,0%

2,0%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

-

1

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

-

2

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

86

417

Overig1

Loonheffingen en sociale premies (EUR)

420.986

niet gerapporteerd

Crisisheffing (EUR)

-

niet gerapporteerd

Vennootschapsbelasting (EUR)

-

niet gerapporteerd

BTW (EUR)

7.176

niet gerapporteerd

  • Betreft daadwerkelijk betaalde belasting in 2013 voor de belangrijkste soorten Rijksbelasting