Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Vaste activa

39. Vaste activa

(in EUR 1.000)

Dochter-ondernemingen

Deelnemingen

Overige financiële belangen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2011

2.529.596

586.462

6.141

3.122.199

Specificatie van mutaties in 2012

Resultaat boekjaar

165.633

34.800

-

200.433

Dividend

- 97.500

- 13.933

-

- 111.433

Verkopen

-

-

- 7.058

- 7.058

Mutaties in de reële waarde

-

-

917

917

Omrekeningsverschillen

- 646

-

-

- 646

Mutaties reserve afdekkingtransacties

- 70.716

-

-

- 70.716

Overige mutaties

- 3.198

- 1.610

-

- 4.808

Totaal mutaties in het boekjaar

- 6.427

19.257

- 6.141

6.689

Boekwaarde 31 december 2012

2.523.169

605.719

-

3.128.888

Specificatie van mutaties in 2013

Resultaat boekjaar

208.455

21.657

-

230.112

Dividend

- 50.500

- 16.388

-

- 66.888

Omrekeningsverschillen

- 18.565

-

-

- 18.565

Mutaties reserve afdekkingtransacties

6.388

-

-

6.388

Overige mutaties

560

393

-

953

Totaal mutaties in het boekjaar

146.338

5.662

-

152.000

Boekwaarde 31 december 2013

2.669.507

611.381

-

3.280.888

De dochterondernemingen zijn 100,00% eigendom van Schiphol Nederland B.V. of Schiphol International B.V. Voor Schiphol Nederland B.V. is artikel 2:403 van toepassing.

De deelneming betreft het 8% belang van N.V. Luchthaven Schiphol in Aéroports de Paris S.A. Overige financiële belangen betrof het 1% belang in Flughafen Wien AG.