Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Kortlopende verplichtingen

43. Kortlopende verplichtingen

43. Kortlopende verplichtingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Rekening courant groepsmaatschappijen

200

528

Nog te betalen overige kosten

711

562

Overige verplichtingen

58

90

969

1.180

Zie voor de uitsplitsing van de accountantskosten toelichting 4 in de geconsolideerde jaarrekening.