Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Eigen vermogen

41. Eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

Herwaarderings reserve

Overige wettelijke reserves

Nettoresultaat Boekjaar

Totaal

Stand per 31 december 2011

84.511

362.811

2.078.989

- 26.486

417.065

37.610

194.485

3.148.985

Specificatie van mutaties in 2012

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

98.073

-

1.846

- 2.927

- 96.992

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 97.493

- 97.493

Omrekeningsverschillen

-

-

-

- 646

-

-

-

- 646

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

- 70.716

-

-

-

- 70.716

Waardemutaties overige financiële belangen

-

-

-

918

-

-

-

918

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

198.714

198.714

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

- 1.617

-

-

-

- 1.617

Aanpassing pensioenen

-

-

-

- 2.000

-

-

-

- 2.000

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

98.073

- 74.061

1.846

- 2.927

4.229

27.160

Stand per 31 december 2012

84.511

362.811

2.177.062

- 100.547

418.911

34.683

198.714

3.176.145

Specificatie van mutaties in 2013

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

111.039

-

- 5.970

- 14.719

- 90.350

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 108.365

- 108.365

Omrekeningsverschillen

-

-

-

- 18.565

-

-

-

- 18.565

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

6.442

-

-

-

6.442

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

227.492

227.492

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

1.375

-

-

-

1.375

Aanpassing pensioenen

-

-

-

- 480

-

-

-

- 480

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

111.039

- 11.228

- 5.970

- 14.719

28.777

107.899

Stand per 31 december 2013

84.511

362.811

2.288.101

- 111.775

412.941

19.964

227.492

3.284.045

In de overige wettelijke reserves zijn opgenomen de reserve immateriële activa en de reserve deelnemingen.