Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Winst per aandeel

13. Winst per aandeel

2013

2012

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat x EUR 1)

227.492.275

198.714.000

Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar uitstaande aandelen

186.147

186.147

Winst per aandeel

1.222

1.068