Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Resultaat uit verkoop vastgoed

2. Resultaat uit verkoop vastgoed

De verkoopopbrengst van vastgoed van 11,5 miljoen euro in 2012 heeft voornamelijk betrekking op de inbreng van gronden in de A4 Zone West C.V., de aan- en verkoop van de verkeerstoren en de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat.