Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders

12. Resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders

Onder resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders is opgenomen het aandeel van derden in het resultaat van de groepsmaatschappijen Eindhoven Airport N.V. en Avioport SpA. Een verkorte winst- en verliesrekening voor deze vennootschappen is opgenomen in het hoofdstuk Gerelateerde partijen, onder dochterondernemingen.