Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Resultaat geassocieerde deelnemingen

10. Resultaat geassocieerde deelnemingen

Onder resultaat geassocieerde deelnemingen wordt het aandeel in de resultaten van niet in de consolidatie betrokken geassocieerde deelnemingen verantwoord, waaronder Aéroports de Paris S.A. (ADP) en Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (BACH).

Het resultaat geassocieerde deelnemingen in 2013 is inclusief een bijdrage van 28,4 miljoen euro van Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (in 2012: 11,2 miljoen euro). Dit resultaat is positief beinvloed door de ontwikkelingen op de derivatenportefeuille van BACH voor 17,3 miljoen euro in 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door derivatenposities die betrekking hebben op de verwachte uitbreiding van een extra landingsbaan. Er bestaat geen verplichting tot het tussentijds afrekenen of betalen van deze derivaten.

De bijdrage van ADP aan het resultaat van Schiphol Group over 2013 betreft een bate van 21,7 miljoen euro (in 2012: een bate van 34,8 miljoen euro), inclusief aanpassingen in verband met verschillen in waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling met betrekking tot voornamelijk vastgoed.