Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Bijzondere waardeveranderingen

7. Bijzondere waardeveranderingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Immateriële activa

Goodwill Villa Carmen B.V.

-

1.392

Activa in aanbouw of ontwikkeling

Activa in aanbouw ten behoeve van operationele activiteiten

349

Activa in aanbouw tbv vastgoedbeleggingen

17.061

21.349

Totaal bijzondere waardeveranderingen

17.410

22.741

De 17,4 miljoen euro aan bijzondere waardeveranderingen in 2013 heeft betrekking op de afboeking op de waarde van gronden bij Rotterdam The Hague Airport van 6 miljoen euro en op de waarde van gronden op Schiphol-Oost van 11 miljoen euro. In 2012 betrof dit de afboeking van de waarde van vastgoedactiviteiten nabij de luchthaven Malpensa in Italië.