Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Afschrijvingen

6. Afschrijvingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Immateriële activa

Ontwikkeling ICT toepassingen

6.479

6.997

Softwarelicenties

4.989

4.321

11.468

11.318

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

Banen, rijbanen en platformen

22.234

21.911

Terreinen en wegen

11.569

11.293

Gebouwen

43.729

36.813

Installaties

118.554

101.959

Overige vaste bedrijfsmiddelen

33.881

28.738

229.967

200.714

Afschrijvingen inzake desinvesteringen

6.979

2.865

Totaal afschrijvingen

248.414

214.897