Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Minderheidsaandeelhouders

29. Minderheidsaandeelhouders

Onder minderheidsaandeelhouders is per 31 december 2013 het aandeel van derden in het vermogen van de groepsmaatschappijen Eindhoven Airport N.V. en Avioport SpA opgenomen. Een verkorte balans voor deze vennootschappen is opgenomen in het onderdeel Gerelateerde partijen, onder dochterondernemingen.