Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leningen

21. Leningen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

8.476

1.591

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Aflossing

- 607

- 651

Nieuwe leningen

-

7.536

Totaal mutaties in het boekjaar

- 607

6.885

Boekwaarde 31 december

7.869

8.476

Het kortlopende deel van de leningen van 0,9 miljoen euro (per 31 december 2012 0,1 miljoen euro) is verantwoord onder de vlottende activa. Onder de nieuwe leningen is in 2012 o.a. een lening van 4,3 miljoen euro verstrekt aan SRE Altaï B.V. het samenwerkingsverband met Aéroports de Paris waarin beide partijen samenwerken op het gebied van vastgoed.