Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Handels- en overige schulden

36. Handels- en overige schulden

(in EUR 1.000)

2013

2012

Schulden aan leveranciers

102.986

108.379

Schulden ter zake van loonbelastingen en premies sociale verzekeringen

5.624

6.859

Schulden ter zake van pensioenen

604

2.545

Te betalen interest

59.070

58.902

Nog te betalen kosten

93.996

86.256

Vooruitontvangen baten

42.769

39.729

Vooruitontvangen erfpacht

90

1.801

Huurincentives

6.577

3.974

Overige schulden

8.192

40.427

319.908

348.872

Onder de overige schulden is per 31 december 2012 het onder de ‘cash collateral’ overeenkomst met JPMorgan ontvangen onderpand verantwoord van 27,0 miljoen euro.

De handels- en overige schulden worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.