Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa ten behoeve van operationele activiteiten

15. Activa ten behoeve van operationele activiteiten

(in EUR 1.000)

Banen, rijbanen en platformen

Terreinen
en
wegen

Gebouwen

Installaties

Andere vaste bedrijfs- middelen

Totaal

Samenstelling 31 december 2011

Aanschaffingswaarde

676.704

596.948

1.294.474

1.743.438

398.018

4.709.582

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 315.243

- 168.175

- 517.087

- 1.010.648

- 295.616

- 2.306.769

Boekwaarde

361.461

428.773

777.387

732.790

102.402

2.402.813

Specificatie van mutaties in 2012

Opleveringen

18.953

18.930

37.014

184.190

34.952

294.039

Afschrijvingen

- 21.911

- 11.293

- 36.813

- 101.959

- 28.738

- 200.714

(De)consolidatie

-

-

-

-

- 207

- 207

Desinvesteringen

- 36

-

- 541

- 774

- 660

- 2.011

Reclassificaties

-

- 3.005

2.301

2

-

- 702

Totaal mutaties in het boekjaar

- 2.994

4.632

1.961

81.459

5.347

90.405

Samenstelling 31 december 2012

Aanschaffingswaarde

695.621

612.873

1.333.248

1.926.856

432.103

5.000.701

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 337.154

- 179.468

- 553.900

- 1.112.607

- 324.354

- 2.507.483

Boekwaarde

358.467

433.405

779.348

814.249

107.749

2.493.218

Specificatie van mutaties in 2013

Opleveringen

11.293

27.347

58.775

90.473

22.748

210.636

Afschrijvingen

- 22.234

- 11.569

- 43.729

- 118.554

- 33.881

- 229.967

Desinvesteringen

-

-

- 179

- 5.651

- 937

- 6.767

Reclassificaties

-

- 542

- 3.553

1.255

258

- 2.582

Totaal mutaties in het boekjaar

- 10.941

15.236

11.314

- 32.477

- 11.812

- 28.680

Samenstelling 31 december 2013

Aanschaffingswaarde

706.914

639.678

1.388.291

2.012.933

454.172

5.201.988

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 359.388

- 191.037

- 597.629

- 1.231.161

- 358.235

- 2.737.450

Boekwaarde

347.526

448.641

790.662

781.772

95.937

2.464.538