Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa beschikbaar voor verkoop

23. Activa beschikbaar voor verkoop

De grond waarvan de intentie bestaat dat deze zal worden vervreemd, wordt gepresenteerd als voor verkoop beschikbare activa. Eind 2011 betrof dit de A4 Zone West, een uitgebreid logistiek terrein direct aan de rijksweg A4 ten zuiden van de vrachtarealen van Amsterdam Airport Schiphol. In december 1999 en december 2009 hebben de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Real Estate B.V. en SADC in samenwerkingsovereenkomsten (respectievelijk SOK I en SOK II) besloten tot het gezamenlijk verwerven en uitgeven van kavels in het gebied A4 Zone West.

De gronden die in 1999 zijn verworven, worden door de drie partners voor een gelijk deel gefinancierd. Totaal zal nog 6,7 miljoen euro grond ingebracht gaan worden (2,2 miljoen euro door Schiphol Real Estate B.V.).

In 2013 is het inzicht ontstaan dat de gronden beschikbaar voor verkoop niet binnen een jaar verkocht gaan worden. Dientengevolge is de classificatie aangepast naar commerciële bouwlocaties en zijn de gronden opgenomen bij de activa ten behoeve van operationele activiteiten onder terreinen en wegen.