Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Dochterondernemingen

Dochterondernemingen

Plaats van vestiging

Direct / indirect
belang in %

Schiphol Nederland B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Australia Pty Ltd

Schiphol

100,00

Schiphol Socrates B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol North America Holding Inc.

Delaware

100,00

Eindhoven Airport N.V.

Eindhoven

51,00

Schiphol Asia Sdn. Bhd.

Kuala Lumpur

100,00

N.V. Luchthaven Lelystad1

Lelystad

100,00

Luchthaven Lelystad Vastgoed B.V.1

Lelystad

100,00

Schiphol USA Inc.

New York

100,00

Rotterdam Airport B.V.1

Rotterdam

100,00

Rotterdam Airport Supplies Services B.V.1

Rotterdam

100,00

Rotterdam Airport Holding B.V.1

Rotterdam

100,00

Rotterdam Airport Vastgoed B.V.1

Rotterdam

100,00

Beheer- en beleggingsmaatschappij Balnag B.V.1

Schiphol

100,00

Brisbane Airport Real Estate B.V.

Schiphol

100,00

Malpensa Real Estate B.V.

Schiphol

100,00

Malpensa Real Estate II B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol International B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Badhoevedorp B.V. 1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Participaties A4 Zone West B.V. 1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Logistics Park B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Eindhoven B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Eindhoven Finance B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Eindhoven II B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate International B.V.

Schiphol

100,00

HAFOK B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate World Trade Center B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Italy Srl

Lonate Pozzolo

100,00

Airport Real Estate Management B.V.1

Schiphol

100,00

Airport Property Management B.V.1

Schiphol

100,00

Avioport SpA

Lonate Pozzolo

70,00

Schiphol Telematics B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Consumer Services Holding B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Airport Retail B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Hotel Holding B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Hotel Operational Company B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Hotel Property Company B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Services Company B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Altaï B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Holding Altaï SCI

Parijs

100,00

Schiphol Real Estate TransPort Holding B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate Transport B.V.1

Schiphol

100,00

  • Toegepast is artikel 2:403 BW

De hiervoor vermelde dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd.

Onderstaand is een verkorte balans weergegeven voor de minderheidsbelangen in Eindhoven Airport N.V. en Avioport SpA, voor zover het niet het belang van Schiphol Group betreft:

(in EUR 1.000)

2013

2012

Activa

Vaste activa

50.261

47.170

Vlottende activa

5.667

6.728

55.928

53.898

Passiva

Eigen vermogen

25.221

21.998

Langlopende verplichtingen

27.050

27.977

Kortlopende verplichtingen

3.657

3.923

55.928

53.898

De verkorte winst- en verliesrekening voor deze minderheidsbelangen is als volgt, voor zover het niet het belang van Schiphol Group betreft:

(in EUR 1.000)

2013

2012

Netto-omzet

19.605

17.910

Overige resultaten uit hoofde van vastgoed

- 1.505

- 2.790

18.100

15.120

Totaal bedrijfslasten

14.207

15.289

Exploitatieresultaat

3.893

- 169

Financiële baten en -lasten

246

- 1.297

Resultaat voor belastingen

4.139

- 1.466

Winstbelasting

847

810

Resultaat

3.292

- 2.276