Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Dividendbeleid

Dividendbeleid

Het voorgestelde dividend is 60% van het resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat), exclusief de waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen (na belasting). De pay-out is eenmalig verhoogd naar 60% en ligt daarmee boven de gebruikelijke 50%.