Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Schiphol Group is voornemens de resterende aandelen van AREB C.V. te kopen van de overige aandeelhouders. De transactie zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2014 geëffectueerd worden.