Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Toekomend aan de aandeelhouders

Minderheids

Toelichting

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves1

aandeel
houders

Totaal

Stand per 31 december 2011

84.511

362.811

2.728.149

- 25.292

24.334

3.174.513

Aanpassing IAS 19R

-

-

-

- 1.194

-

- 1.194

Stand per 1 januari 2012

84.511

362.811

2.728.149

- 26.486

24.334

3.173.319

Resultaat

-

-

198.714

-

- 2.276

196.438

Niet gerealiseerd resultaat

28,29

-

-

-

- 74.061

51

- 74.010

Totaalresultaat

-

-

198.714

- 74.061

- 2.225

122.428

Uitbetaling van dividend

27

-

-

- 97.493

-

- 111

- 97.604

Stand per 31 december 2012

84.511

362.811

2.829.370

- 100.547

21.998

3.198.143

Resultaat

-

-

227.492

-

3.292

230.784

Niet gerealiseerd resultaat

28,29

-

-

-

- 11.227

153

- 11.074

Totaalresultaat

-

-

227.492

- 11.227

3.445

219.710

Uitbetaling van dividend

27

-

-

- 108.365

-

- 222

- 108.587

Stand per 31 december 2013

84.511

362.811

2.948.497

- 111.774

25.221

3.309.266

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in IAS 19R

dividend over 2012,
betaald in 2013

dividend over 2011,
betaald in 2012

Dividend toekomend aan aandeelhouders (x EUR 1)

108.365.000

97.493.000

Aantal uitstaande aandelen rechthebbende op dividend

186.147

186.147

Dividend per aandeel (x EUR 1)

582

524