Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2013

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2013

(in EUR 1.000)

Toelichting

2013

20121

Resultaat

230.784

196.438

Omrekeningsverschillen

28

- 18.565

- 646

Waardemutaties afdekkingstransacties

28

6.596

- 70.661

Aandeel totaalresultaat deelnemingen na belasting

28

1.375

- 1.617

Waardemutaties overige belangen

28

-

914

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst en verlies in volgende perioden

- 10.594

- 72.010

Actuariele winsten en verliezen (pensioenverplichtingen)

28

- 480

- 2.000

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst en verlies in volgende perioden

- 480

- 2.000

Totaalresultaat

219.710

122.428

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

3.223

- 2.225

Aandeelhouders

216.487

124.653

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in IAS 19R