Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013

(in EUR 1.000)

2013

2012

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

19.037

33.081

Resultaat dochterondernemingen

208.455

165.633

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (Nettoresultaat)

227.492

198.714