Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Risicoacceptatie

Risicoacceptatie

Het nemen van risico’s is inherent aan het ondernemen. De mate waarin Schiphol bereid is deze risico’s te lopen bij het nastreven van haar doelstellingen verschilt per doelstelling en per risicocategorie.
De risicoacceptatie wordt bepaald door middel van risicogrenzen, zoals vastgesteld in de verschillende beleidsdocumenten, handboeken, en bedrijfsreglementen waarin specifieke limieten en bandbreedtes van de verschillende bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen. Wij kijken hierbij ook steeds meer naar de mogelijke samenloop en accumulatie van verschillende risico’s.

Risicocategorie

Risicoacceptatie

Toelichting

Strategisch

gematigd

Schiphol is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar ambities. We zoeken steeds de balans tussen onze maatschappelijke functie (lage risicoacceptatie) en onze commerciële ambities (hogere risicoacceptatie).

Operationeel

zeer laag

Schiphol richt zich vooral op het behoud van de continuïteit van de aviation activiteiten, ongeacht de omstandigheden. We streven ernaar de risico’s die deze continuïteit in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk te beperken. Onze risicoacceptatie is daarbij zeer laag. Op het gebied van veiligheid en beveiliging doen we ons uiterste best risico’s te vermijden die passagiers, werknemers, bezoekers en omwonenden in gevaar kunnen brengen.

Financieel

laag

We onderhouden een solide financiële positie om toegang tot de financiële markten zeker te stellen. Schiphol is niet bereid risico’s te lopen die onze credit rating van ten minste A (Standard & Poor’s) in gevaar brengen.

Compliance

nul

Schiphol streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We hebben daarbij speciale aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en beveiliging, milieu, mededinging, aanbestedingen en privacy/informatiebeveiliging.