Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Gevoeligheidsanalyse

Gevoeligheidsanalyse

Door het inzichtelijk maken van onze afhankelijkheden, leren we de risico’s die binnen de keten worden overgedragen beter kennen. Hierdoor zijn wij in staat in een vroeg stadium te anticiperen op keteneffecten.

Een van de tools die we hiervoor gebruiken is het integreren van gevoeligheidsanalyses op de belangrijkste 'value drivers' in ons Tactical Plan 2014-2016 en Strategic Plan 2013-2017. Hiermee wordt de impact van belangrijke risico’s zichtbaar gemaakt.

In de tabel hieronder wordt de gevoeligheid weergegeven voor enkele voor Schiphol Group belangrijke 'value drivers' met daarbij de belangrijkste risico's die hierop van invloed zijn.

Risico

Waarde

Uitgangs-
waarde 2013

Verandering

Effect

Impact op:

Aannames

A, B

Aantal passagiers Schiphol

 52,6 miljoen

+/- 1%

10,7 miljoen

euro

Totale omzet

Impact op inkomsten uit havengelden en winkel- en horecaverkopen: bij gelijkblijvende verhouding OD-/transferpassagiers en bestedingen per passagier alsook bij gelijkblijvende kosten

A, B, H

Aantal vluchten

425.565 

1 dag geen vluchten

 2,9 miljoen

euro

Totale omzet

Uitgaande van gemiddelde havengelden en bestedingen in de terminal

A, B, D

Opbrengst havengelden

 816 miljoen

euro

 +/- 1%

8,2 miljoen

euro 

Totale omzet

 

A, B,

Gemiddelde besteding per vertrekkende passagier

15,89  euro

 +/- 1%

1,0 miljoen

euro 

Totale omzet

Onveranderde passagiersaantallen

E, H

Bedrijfslasten

798  miljoen euro

 +/- 1%

8,0 miljoen

euro

Operationeel resultaat

Uitgangswaarde is totale bedrijfslasten, exclusief bijzondere waardeveranderingen

C

Netto aanvangsrendement op kantoren en gebouwen (NAR) exclusief grond

854 miljoen

euro

 -10%

+10%

78 miljoen

euro

94 miljoen

euro

Waarde vastgoed

Een procentuele stijging/daling van de (ultimo 2013) voor vastgoedobjecten geldende NAR met 10%, toegepast op de waarde van de huidige gebouwen vastgoedportefeuille van 854 miljoen euro