Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Beoordeling belangrijkste risico's

Beoordeling belangrijkste risico's

Om onze risico’s te beoordelen en vergelijken maken wij gebruik van een risicomatrix. Hiermee wegen wij onze risico’s op basis van een inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en een inschatting van de impact van de gevolgen op het behalen van de doelstellingen van de onderneming. De impact is niet alleen gebaseerd op de financiële consequenties voor de onderneming maar ook op de impact op onze reputatie. Hieronder hebben we de tien belangrijkste risico’s in de risicomatrix geplaatst waarbij we rekening houden met de genomen beheersmaatregelen.