Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie Remuneratie van de Raad van Commissarissen

Remuneratie van de Raad van Commissarissen
Algemeen

De remuneratie van de voorzitter van de RvC bedraagt 36.500 euro per jaar. De overige leden ontvangen een beloning van 24.000 euro per jaar. Alle leden van de RvC ontvangen tevens een onkostenvergoeding van 1.600 euro per jaar. Lidmaatschap van een commissie van de RvC geeft recht op een aanvullende beloning. Een lid van de Auditcommissie ontvangt 6.000 euro per jaar, een lid van een van de andere commissies ontvangt 5.000 euro per jaar.

Remuneratie van de Raad van Commissarissen over 2013

De remuneratie van de RvC over 2013 staat op pagina Raad van Commissarissen van dit jaarverslag.

Schiphol, 13 februari 2014