Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie

Remuneratie


Dit remuneratierapport bevat een uiteenzetting van het in 2013 gehanteerde beloningsbeleid voor de directie van Schiphol Group. Daarnaast bevat dit remuneratierapport een korte uiteenzetting van het nieuw vastgestelde directiebeloningsbeleid zoals dat vanaf 2014 wordt gehanteerd.

Het beloningsbeleid dat Schiphol Group hanteert voor het hoger management is een afgeleide van het directiebeloningsbeleid. De arbeidsvoorwaardelijke bouwstenen van het totale beloningspakket voor senior management zijn gelijk aan die voor de directie maar de hoogte van elke individuele arbeidsvoorwaarde ligt lager.