Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Aandeelhoudersinformatie

Aandeelhoudersinformatie


Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van N.V. Luchthaven Schiphol bedraagt momenteel 143 miljoen euro en is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk met een nominale waarde van 454 euro. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst. De aandelen B zijn een speciale klasse aandelen die bij Aéroports de Paris S.A. zijn geplaatst en in totaal 8% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Sinds 31 december 2008 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het maatschappelijk kapitaal en het aantal geplaatste aandelen.

Dividend

Het voorgestelde dividend is 135 miljoen euro, hetgeen neerkomt op 727 euro per aandeel.

Credit rating

Schiphol Group heeft contractuele afspraken met Standard & Poor’s Rating Services (Standard & Poor’s) en Moody’s Investor Services (Moody’s) over de levering van ratinginformatie. Met beide ratinginformatieleveranciers wordt een proactieve dialoog onderhouden. De langetermijnrating van Standard & Poor’s is in 2013 verhoogd van A naar A+ met een ‘stable outlook’ als gevolg van een aanpassing van de ratingmethodiek. De langetermijnrating A1 van Moody’s met een ‘negative outlook' is ongewijzigd gebleven. De ‘negative outlook’ bij Moody's is overigens nog steeds het gevolg van een ‘negative outlook’ voor de Nederlandse Staat die al sinds augustus 2012 geldt. De kortetermijnrating van Standard & Poor’s is P-1 en van Moody’s A-1.


Belangrijke data:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

16 april 2014

Publicatie halfjaarresultaten

29 augustus 2014

Meer informatie is beschikbaar bij Investor Relations:

tel: +31 (0)20 601 2570

e-mail: investor_relations@schiphol.nl

internet: www.schiphol.nl

Aandeelhouders Schiphol Group

Staat der Nederlanden

129.880

aandelen A

69,77

Gemeente Amsterdam

37.276

aandelen A

20,03

Aéroports de Paris S.A.

14.892

aandelen B

8,00

Gemeente Rotterdam

4.099

aandelen A

2,20